Renovering av befintlig text

Produktbeskrivning

Av olika orsaker kan det finnas anledning att renovera gravsten. Omförgyllning, även kallat ommålning eller omhuggning, kan ske av befintligt namn, datum, årtal och en enkel dekor. Vissa arbeten utförs på plats, men om arbetet utförs i fabrik ingår demontering, transport, och återmontering av gravstenen.

5 250 kr

Bli kontaktad av stenhuggare