Aboda Hallandia

Produktbeskrivning

Textyta och dekor upphöjd polerad på finhuggen botten, råarbetade kanter. Text försänkt gråmålad, stil 65.

Stensort: Hallandiagranit

8 350 kr

Bli kontaktad av stenhuggare