Administration, timdebitering

Produktbeskrivning

Du väljer i samråd med din rådgivare om du önskar fast eller rörlig debitering av rådgivarens administrativa arvode.

I arvodet vid en begravning med ceremoni omfattas alla kostnader som är hänförliga till följande: kontakt och samordning med myndigheter och församling. Framtagande av gravsättnings- och kremeringsintyg, vårdnadsintyg, ev. kremationsbeställning, ev. minneslundsbegäran etc. Samordning samt bokning av transport för att föra den avlidne till bårhuset. Beställning av ev. balsamering. Samordning med kyrkogårdsförvaltningen samt bokning av gravöppning. Bokning av präst/borgerlig officiant, ev. bärare och organist samt alla transporter. Detta arbete beräknas ta 3 h att utföra för våra rådgivare. Om det kräver mer än 3 h från oss, exempelvis för att man önskar boka om tiden för ceremonin, anhöriga är osams eller andra anledningar som ligger på beställarens sida, debiterar vi 995 kr per påbörjad timme.

995 kr

    Kostnadsfri rådgivning – vi kontaktar dig: