0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Allmänna köpvillkor

Allmänna köpvillkor

Avtalet

Dessa villkor ska gälla för uppdragsavtalet mellan Lavendla AB, 556977-7674, (”Lavendla”), och den som lämnar uppdrag till eller beställer tjänster av Lavendla (nedan “Uppdragsgivaren”). Villkoren gäller alla de uppdrag som Lavendla utför för Uppdragsgivarens räkning. När Uppdragsgivaren anlitar Lavendla, accepterar Uppdragsgivaren dessa villkor.

Lavendla erbjuder produkter och tjänster inom, men inte uteslutande, bland annat; begravning, juridik, samtal, terapi samt närliggande tjänster.

De samtals- och terapitjänster som Lavendla tillhandahåller kan utföras av t.ex. terapeut eller coach. Lavendla tillhandhåller inte samtals- och terapitjänster som utförs av psykolog eller psykoterapeut. Sådana tjänster kan däremot förmedlas genom Lavendlas matchningstjänst som finns på webbplatsen, men tjänsten utförs av externa vårdgivare.

Uppdragsgivaren kan utgöras av såväl dödsbo som fysisk eller juridisk person. I de fall Uppdragsgivaren utgörs av ett dödsbo är den fysiska person som lämnar uppdrag till Lavendla solidariskt betalningsansvarig tillsammans med dödsboet.

Om en skriftlig orderbekräftelse har skickats till Uppdragsgivaren så ska villkoren i en sådan bekräftelse äga företräde framför dessa allmänna villkor, i den mån de är oförenliga med varandra. En orderbekräftelse skickas alltid till Uppdragsgivaren om beställningen har gjorts på distans såsom via vår webbplats eller på telefon.

Lavendla förbehåller sig rätten att neka en order. Falska beställningar, samt andra typer av bedrägeriförsök, kommer att polisanmälas.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 10 dagar. Vid dröjsmål lämnas fakturan vidare till PS Finans, och därmed tillkommer påminnelseavgift för vardera påminnelse samt dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning från dödsboet kommer fordran att skrivas över på Uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren åtar sig solidariskt betalningsansvar med dödsboet gentemot Lavendla för beställda varor och tjänster. Faktura kommer att ställas till Uppdragsgivaren som utgångspunkt när huvuddelen av beställda varor och tjänster är levererade, vid efterfrågan från Uppdragsgivaren, alternativt annat tillfälle som avtalats mellan Lavendla och Uppdragsgivaren.

Indrivningsprocessen innebär extra avgifter för Uppdragsgivaren. Lavendla förbehåller sig rätten att sälja, belåna samt på andra sätt pantsätta fakturor och fordringar till tredje part.

Lavendla förbehåller sig rätten att debitera en avgift om 29 kr för pappersfaktura och porto. Lavendla förbehåller sig också rätten att debitera en avgift 395 kr om förlängd betalningstid till 50 dagar beställts.

Avseende begravningskostnader:
Notera särskilt att kostnaden för dödsannons och tryckta program tillkommer utöver den redovisade kostnaden i bokningsbekräftelsen. Det beror på att kostnaden varierar beroende på hur många tidningar man önskar publicera annonsen i, samt vilken storlek annonsen ska ha. Likaså varierar kostnaden för tryckta program beroende på utformning och volym. På grund av den stora produktvariationen är kostnaden för dessa produkter inte inkluderade i orderbekräftelsen. Dessa kostnader tillkommer på slutfakturan efter det att Dödsboet har godkänt korrektur för dödsannons respektive tryckt program, dessa korrekturer skickas till Dödsboet separat.

Avseende terapitjänster

Lavendla samarbetar med företaget Stripe som tillhandahåller betalningslösningar på vår webbplats. Alla betalningar som du utför på webbplatsen sker därför genom Stripe. På Stripe kan du betala med kort. När du betalar din order med Stripes betalningslösning måste du godkänna Stripes villkor som gäller mellan dig och Stripe.

Bokningar som inte slutförs på webbplatsen faktureras direkt av Lavendla (och ej genom Stripe) varvid samma betalningsvillkor som gäller för Lavendlas övriga tjänster tillämpas på sådana fakturor.

Personuppgifter

Lavendla är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som ni som Uppdragsgivare lämnar till oss eller som vi på annat sätt samlar in eller skapar i samband med avtalsförhållandet. Lavendla behandlar personuppgifter bland annat för att kunna ingå avtal med er, utföra tjänsterna ni har beställt samt att administrera avtalsrelationen. Fullständig information om hur Lavendla behandlar personuppgifter i samband med uppfyllande av avtalet och tillhandahållande av tjänsterna, finner du i vår integritetspolicy. Som fysisk person har du rättigheter kopplade till behandlingen av dina personuppgifter t.ex. har du rätt att få ett utdrag över de personuppgifter som behandlas, rättigheterna kan du läsa om i integritetspolicyn.   

Säkerhet

Lavendla använder så kallade cookies eller kakor när du besöker webbplatsen. En cookie är en textbaserad datafil som lagras i användarens dator. Cookien hjälper oss att redovisa hur våra besökare använder webbtjänsten, vilket är viktigt för oss i syfte att utveckla tjänsten. Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inställningarna i din webbläsare. Hur du går till väga finns beskrivet på webbläsarens hjälpsidor. Om du väljer att förhindra lagring av cookies kan du inte använda delar av Lavendlas webbtjänst. Vissa funktioner och tjänster kommer inte att fungera korrekt då webbtjänsten tror att du är en ny besökare för varje sida du öppnar. Läs mer om cookies i vår cookiepolicy.

Terapitjänster

Allmänt om utförandet

Lavendlas samtals- och terapitjänster (”Behandling” eller ”Behandlingar”) ska inte användas vid situationer som kräver akut psykisk sjukvård eller som kräver direkta och akuta medicinska åtgärder. För sådana situationer ska personen i fråga alltid kontakta 112 eller närmaste akutmottagning inom den allmänna vården.

Bokning av en särskild coach eller terapeut kan genomföras via vår webbplats. Innan du kan slutföra bokningen måste betalning ske. Om du inte vet vilken coach eller terapeut du vill boka, fyller du i kontaktformuläret via vår webbplats eller kontaktar oss på telefon. Efter mottagen förfrågan skickar vi en offert till dig som du måste bekräfta för att bokningen ska slutföras. Bokningsbekräftelse skickas alltid per mejl efter slutförd bokning. 

I samband med bokning väljer du om Behandling ska ske fysiskt i Lavendlas lokaler, via hembesök, eller på distans via videosamtal eller telefonsamtal.

Behandlingarna utförs av personal eller underkonsulter till Lavendla.

Video- och telefonsamtal

För Behandling som ska genomföras via video- eller telefonsamtal, ansvarar du för att ha nödvändig utrustning (såsom telefon eller dator), samt anslutning och uppkoppling (såsom internet, mobiltäckning, och telefonnät) för att kunna ta emot telefonsamtal eller koppla upp dig på videomötet. Dina eventuella kostnader för detta, t ex för telefonsamtal eller internetuppkoppling, bekostas av dig.

För genomförande av videomöten förutsätts vidare att din telefon/dator har mjukvara och webbläsare som är kompatibel med den videosamtaltjänst som vi använder, du behöver även ange din mejladress för att koppla upp dig på videomötet. Information om vilken videosamtalstjänst som används ges alltid innan du slutför din bokning. I god tid innan den inbokade Behandlingen får du en länk skickad till den mejladress som du har uppgivit, vilken du använder för att koppla upp dig till videomötet.

Bokningsvillkor

Avbokning kan ske fram till och med 24 timmar före starttiden för den inbokade Behandlingen. Avbokning ska ske till din terapeut.

Vid sen eller utebliven avbokning debiteras du hela kostnaden för Behandlingen även om du uteblir från besöket.

För det fall terapeuten eller coachen får förhinder, t ex på grund av sjukdom, och därför inte kan utföra din bokade Behandling på utsatt tid, kommer vi omgående att kontakta dig för att boka om tiden eller erbjuda dig en annan terapeut eller coach.

Ångerrätt

Se nedan vilken ångerrätt som gäller för respektive produkt eller tjänst. Vill du nyttja din ångerrätt, måste du meddela oss på [email protected] om detta senast inom de tidsfrister som anges nedan. Du kan alltid välja att använda Konsumentverkets ångerblankett för att meddela oss om att du vill nyttja din ångerrätt, blanketten finner du via länken nedan och den ska skicks till Lavendla (ej till Konsumentverket) efter att ha fyllts i av dig https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

 • Begravning
  För tjänster och produkter så som begravningsrådgivning, specialtillverkade produkter, gravstenar, blommor, catering, representation, dödsannons, transport, hembesök, program, visning gäller följande: beställning av ovan nämnda tjänster och produkter är bindande från den dag då avtalet ingicks, med andra ord då Dödsboet bekräftat beställningen. Genom att bekräfta beställningen samtycker Dödsboet till att Lavendla påbörjar behandlingen av beställningen inom tidsramen för den ångerfrist som gäller enligt Distansavtalslagen. Genom att samtycka till att vi påbörjar arbetet med beställningen inom ramen för ångerfristen föreligger ingen ångerrätt enligt nämnda lag. Vi på Lavendla är väldigt måna om Dödsboet och försöker därför hantera eventuella ändringar enligt Dödsboets önskemål så gott det går. Vad som avgör huruvida vi kan ändra en beställning eller inte är vilka tidsramar som ges.

  Kistor och urnor – Vid enskilt köp av kista, urna eller annan produkt (som inte är specialtillverkad enligt Dödsboets önskemål) innebär att ordinarie ångerrätt föreligger. Ångerfristen är då 14 dagar och Dödsboet står för returkostnaden. En förutsättning för att returen ska godkännas är att produkten är oanvänd och i oförändrat skick. Vid köp av kista eller urna i samband med begravning gäller ovan angivna villkor.

 • Juridik
  I det fall Uppdragsgivaren köper juridisk rådgivning eller en produkt av jurist, skapas ett skräddarsytt avtal speciellt utformat efter Uppdragsgivarens informationsgivning och svar på Uppdragsgivarens frågor. Det finns ingen möjlighet till ångerrätt efter att Uppdragsgivaren muntligen bekräftat samt genom mottagande av orderbekräftelse informerats om att Uppdragsgivarens avtal är påbörjat och att det inte finns någon rätt till ångerrätt i enlighet med 2 kap 11 § Distansavtalslagen. För beställning av tilläggstjänster kan Uppdragsgivaren ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela Lavendla detta inom 14 dagar från det att Uppdragsgivaren gjort beställningen.

  Vid köp av digital produkt (digitala avtal/dokument etc), skapas en skräddarsydd produkt speciellt utformat efter Uppdragsgivarens informationsgivning och svar på frågor/val. Eftersom produkten som erhålls av Uppdragsgivaren är av en tydlig personlig prägel, skapad enbart för just denna Uppdragsgivare vid köptillfället, baserat på Uppdragsgivarens svar/val, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp, i enlighet med 2 kap 11 § Distansavtalslagen. För beställning av tilläggstjänster kan Uppdragsgivaren ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela Lavendla detta inom 14 dagar från det att Uppdragsgivaren gjort beställningen.
 • Terapitjänster
  Du har rätt att ångra din bokning av en Behandling inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks, dvs. från den dag du mottog orderbekräftelsen. Det gäller dock inte om Behandlingen redan har utförts. Du samtycker härmed till att det inte finns någon ångerrätt när Behandlingen har utförts. För att utöva ångerrätten måste du skriftligen meddela Lavendla att du vill nyttja din ångerrätt, meddelandet ska ha nått oss inom ovan angivna tidsfrist.

  Om du utövar din ångerrätt kommer Lavendla att betala tillbaka den eventuella betalning som vi mottagit från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi meddelades om ditt beslut att frånträda avtalet.

Reklamation och klagomål

Är levererad vara eller tjänst felaktig eller skadad kan du reklamera den, givet att produkten eller tjänsten omfattas av möjligheten att reklamera enligt lag. En förutsättning är att reklamationen sker inom 2 månader från det att Uppdragsgivaren upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Rätten att reklamera sträcker sig i treårs tid. Kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt om du upptäcker något fel och uppge ditt ordernummer samt skäl till reklamationen.

Om du har klagomål relaterade till Lavendlas tjänster vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som du finner längst ned i dessa villkor.

Tvist

Svensk lag gäller för de avtal som ingås med Lavendla. Skulle Lavendla och Uppdragsgivaren inte komma överens, ska eventuell tvist avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

I händelse av tvist har du som konsument även rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller EU:s onlineplattform för tvistlösning, ec.europa.eu/consumers/odr.

Vid eventuella tvister följer vi ARN:s rekommendationer.

Orderbekräftelse

När Lavendla mottagit er beställning skickas en orderbekräftelse till angiven e-postadress med information om beställningen. Ta för vana att alltid kontrollera din orderbekräftelse så att allt ser korrekt ut. Skulle det vara något du undrar över så kontakta vår kundtjänst omedelbart. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha tillhands vid eventuell kontakt med kundtjänst. Har du inte fått någon orderbekräftelse kan det bero på att du angivit fel e-postadress, eller att din e-post-leverantör av misstag sorterat detta som skräppost. Kontrollera skräpposten och/eller kontakta oss så skickar vi en ny orderbekräftelse.

Reservation

Vi reserverar oss mot prisjusteringar (såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och ev. tekniska fel i webbtjänsten, webbläsare eller server. Vi reserverar oss för att färger på produkterna kan se annorlunda ut i verkligheten än på bilderna, detta kan bero på inställningar på din skärm eller webbläsare. Blomsterarrangemangen, i synnerhet, ska ses som vägledande. Vi reserverar oss för slutförsäljning samt att artikeln kan utgå ur sortimentet. Om priset skulle ändras efter att er beställning är bekräftad har ni självklart möjlighet att utan extra kostnad, ändra eller annullera er beställning.

Leveranstider begravning

Leveranstiden för begravningar varierar beroende på begravningens karaktär samt var och när man önskar att begravningen ska äga rum. Efter det att beställningen är bekräftad kontaktar vi er för att bekräfta var och när det finns möjlighet att hålla er ceremoni och minnesstund. Önskar ni en snabb begravning så kontakta oss så hjälper vi er efter bästa förmåga. Leveranstider för enskilda produkter är 2 veckor och för specialtillverkade produkter är den 3 veckor.

Priser

Begravning- och juridiktjänster
Samtliga priser är angivna inklusive moms. Transporttjänster 6 %, cateringtjänster 12 % samt övriga produkter och tjänster 25 %. Vid rådgivning som faller utanför produktbeskrivningen utgår 1 095 kr/h för begravningsrådgivning, och 2 250 kr/h för juridisk rådgivning. För löpande uppdrag som t ex förvaltning av dödsbo eller juridiskt ombud, reserverar vi oss för att kunna genomföra årliga prisjusteringar.

Terapitjänster
Priserna finns tillgängliga på webbplatsen eller lämnas genom offert. Priserna kan variera beroende på vilken coach eller terapeut som bokas. Priserna på hemsidan kan ändras, det är alltid det pris som gällde vid tidpunkten för din bokning som gäller. Vid bokning av tid med legitimerad psykolog eller psykoterapeut är priserna momsfria. Vid bokning av tid med ej legitimerad rådgivare, ex terapeut eller coach är priserna inkl. 25% moms.

Transport begravning
Kostnaderna för transporter vid begravning varierar beroende på vilka transporter som ska utföras, och förstås hur långa de är. För att ni ändå ska känna er trygga med transportkostnaderna har vi på Lavendla valt att ha ett fast pris för transport så länge den totala distansen inte överstiger 5 mil, räknat från närmsta tätort. Den fasta kostnaden för transporter vid begravning med ceremoni är 4 900 kr hos Lavendla. Motsvarande kostnad vid begravning utan ceremoni är 3 800 kr. Om den totala distansen för någon av dessa transporter överstiger 5 mil tillkommer 195 kr per överskjutande mil. Det som kan tillkomma utöver detta är om det behövs en bårhämtning i hemmet eller på vårdboende, vilket kostar 2 500 kr i grundavgift och 195 kr/mil. Sker transporten på en helg utgår helgtaxa för såväl transport som representant, vilken är 100 % extra utöver ordinarie taxa.

Tid och plats

Tekniska begränsningar hos församlingarna gör det svårt att på förhand veta vilka tider som finns tillgängliga i respektive kyrka, kapell eller församlingshem. Vid beställning av begravning i vår webbtjänst har ni därför möjlighet att önska tre olika tider och plats för ceremoni och minnesstund. På grund av svårigheten att på förhand veta vilka lokaler som finns tillgängliga, reserverar vi oss för att önskad tid och plats inte kan bokas. Om inget av era önskemål kan uppfyllas återkommer vi till er snarast med förslag på närliggande tider och platser.

Ansvar

Lavendlas ansvar vid begravningar sträcker sig till dess att vi har överlämnat beställda produkter och den avlidne till begravningshuvudmannen, dvs. den ansvarige i församlingen. Vid beställning av enskilda produkter sträcker sig vårt ansvar till dess att produkten har överlämnats till Uppdragsgivaren eller Uppdragsgivarens ombud.

Minnesgåvor

Vi har valt en tydlig prissättning som är enkel att förstå. Hos Lavendla är det gratis att starta en insamling för att inte riskera utgifter utan inkomster. Men för att täcka kostnader för utveckling och teknikleverantörer tas en avgift ut på 39 kr för varje transaktion. Då ingår också kostnadsfri support via både e-post och telefon.

Samarbetspartners

Lavendla samarbetar med flertalet partners för att kunna skapa en så bra helhet som möjligt kring planeringen efter en avliden. Av dessa samarbetspartners har vi, på grund av vissa uppdrags komplexitet, valt att lägga uppdragen utanför vår hantering. Med andra ord, vi förmedlar kontakten till dessa samarbetspartners som senare kommer kontakta er som Uppdragsgivaren och även separat ta betalt för utförda tjänster. Dessa typer av samarbetspartners erbjuder: städ- och flyttjänster, juridiska tjänster, gravstenar och det avtal ni som Dödsbo ingår med dessa samarbetspartners inkluderar inte Lavendla. Har ni frågor kring våra samarbetspartners tjänster hänvisar vi till respektive samarbetspartner.

Om Dödsboet anlitar en extern aktör för att utföra tjänster i samband med begravningen, och sedan överlåter denne att fakturera oss för utförda tjänster, förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrativ avgift om 10 % på det fakturerade beloppet, dock lägst 395 kr. Avgiften täcker våra administrativa kostnader men också den risk det innebär att låna ut pengar för Dödsboets räkning.

Kontakta oss

Lavendla AB
Org. nr. 556977-7674
Sveavägen 80
113 59 Stockholm

Telefon: 0771-22 21 21
E-post: [email protected]
Webb: www.lavendla.se

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.