Angelheart Röd

Produktbeskrivning

Polerat hjärta på grovslipad underplatta. Spår och textförsänkt vitmålad.

Stensort: Röd Vångagranit

20 850 kr

Bli kontaktad av stenhuggare