Barbro Rydén Brunk

Produktbeskrivning

Att vara officiant vid begravning är för mig ett förtroendeuppdrag, där det är av yttersta vikt att allt sker i överensstämmelse med anhörigas önskemål och med respekt för den avlidne. Humanisternas kurs för officianter gick jag 2007 och den gav en bra grund att stå på. Jag har en ateistisk livssyn och när jag kom i kontakt med Humanisterna för några år sedan kände jag direkt en stark samhörighet och styrka, vi är många! Gick med som medlem och känner alldeles särskilt starkt för ceremonier. Människor behöver ceremonier vid stora och betydande tillfällen i livet och att få vara delaktig i dem upplever jag mycket hedrande, givande och stimulerande.

Kostnadsfri rådgivning – vi kontaktar dig: