Bårtransport

Produktbeskrivning

I de fall en person avlider i hemmet eller på ett vårdboende behövs en bårtransport till sjukhusets bårhus. Innan bårtransporten utförs, ska en läkare kontaktas och läkaren utfärdar sedan dödsbevis samt intyg om dödsorsak. Kostnaden för bårtransport är 2500 kr i grundavgift och 195 kr/mil. Vid bårtransport under helg- och kvällstid (mellan 17-08) tillkommer jourtillägg om 30 %.

2 500 kr