Hem / Begravning / Före begravningen / Begravningsavgift

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har ingenting att göra med trostillhörighet. Begravningsavgiften säkerställer att alla människor i Sverige får en värdig behandling efter sin död. 

 

Topp 5 viktiga saker du behöver veta om begravningsavgiften

 1. Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika avgifter. Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till bland annat gravplats och kremering medan kyrkoavgiften har en direkt koppling till Svenska kyrkans verksamhet.

 2. I begravningsavgiften ingår följande: kostnaden för en eventuell kremering, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal utan religiösa symboler, gravsättning (inklusive gravöppning och återställande av grav) samt en gravplats i 25 år.

 3. Skötsel omvårdnad av gravplats ingår inte: Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravplatsen tas om hand och är i värdigt skick. Skötsel omvårdnad av gravplatsen ingår med andra ord inte i begravningsavgiften. 

 4. Begravningsavgiften betalas till Svenska kyrkan oavsett om du är medlem eller inte. I regel är det Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige. På grund av detta betalar man en begravningsavgift till den församling i Svenska kyrkan som man är bosatt i, detta oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller ej. I Stockholm och Tranås är det kommunen som är huvudman för begravningsverksamheten och därför är det också kommunen som mottar pengarna från begravningsavgiften i de fallen. 

 5. Hur betalningen genomförs: Betalningen av begravningsavgiften sker automatiskt via skattesedeln.

Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika avgifter

Begravningsavgift är inte detsamma som kyrkoavgift. Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till bland annat gravplats och kremering medan kyrkoavgiften har en direkt koppling till Svenska kyrkans verksamhet. Därmed syftar kyrkoavgiften till att täcka flera kostnader inom Svenska kyrkan och inte nödvändigtvis bara kostnader kopplade till begravning. Läs mer om vad kostar en begravning här.

Video 2 min - Ekonomi och bouppteckning vid dödsfall

 


Planera begravningen i lugn och ro

Se vårt utbud och våra priser


Begravningsavgiften går till kostnaderna för gravplats och kremering

begravningsavgift-mynt-lavendla-begravningsbyraI Stockholm och Tranås är det kommunen som är huvudman för begravningsverksamheten. I regel är det dock Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige. På grund av detta betalar man en begravningsavgift till den församling i Svenska kyrkan som man är bosatt i, detta oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller ej. Begravningsavgiften täcker kostnaderna för de grundläggande elementen i begravningen. Det vill säga en gravrätt i 25 år, vilket ger samtliga folkbokförda i Sverige rätt till en gravplats under 25 års tid. Avgiften täcker även vissa transporter av den avlidnes kropp, kremering och ceremonilokal (kapell) för begravningsceremonin. Avgiften är en skatt som betalas av samtliga personer folkbokförda i Sverige via skattsedeln. År 2015 ligger avgiften i genomsnitt på 0,22 % av den beskattningsbara inkomsten, men skiljer sig mellan olika kommuner.

Kyrkoavgiften betalas till Svenska Kyrkans församlingar

begravningsavgift-svenska-kyrkan-lavendla-begravningsbyraKyrkoavgiften betalas av alla medlemmar i Svenska kyrkan och denna avgift täcker utöver ovanstående även kostnader för begravning i kyrkan, präst, officiant, vaktmästare och organist. Den som inte betalar kyrkoavgiften har således inte rätt att ha ceremonin i kyrkan. Av den anledningen är det viktigt att i ett tidigt skede när man planerar begravningen, se efter om den avlidne är medlem i svenska kyrkan eller inte. Det kan många gånger avgöra huruvida begravningen ska hållas i kyrkan eller kapell, då man i regel får betala hyra för kyrkan om man inte är medlem i Svenska kyrkan.


 

  Bli kontaktad av våra erfarna begravningsrådgivare

  Läs mer


  Har du frågor gällande begravningsavgift eller vill du kanske ha hjälp att planera begravning? Kontakta då våra erfarna rådgivare på 0771 - 22 21 21 eller maila oss på [email protected]!