0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Begravning / Före begravningen / Begravningsavgift

Begravningsavgift

Vad innebär begravningsavgiften i Sverige?

betala begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har ingenting att göra med trostillhörighet. Avgiften säkerställer att alla människor i Sverige får en värdig behandling efter sin död. 

5 viktiga saker du behöver veta om begravningsavgiften

  1. Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika avgifter. Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till bland annat gravplats och kremering. Kyrkoavgiften har däremot en direkt koppling till Svenska kyrkans verksamhet.
  2. I begravningsavgiften ingår följande: kostnaden för en eventuell kremering, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal utan religiösa symboler, gravsättning (inklusive gravöppning och återställande av grav) samt en gravplats i 25 år.
  3. Skötsel och omvårdnad av gravplats ingår inte. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravplatsen tas om hand och är i värdigt skick.
  4. Begravningsavgiften betalas till Svenska kyrkan oavsett om du är medlem eller inte. I regel är det Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige. På grund av detta betalar man en begravningsavgift till den församling i Svenska kyrkan som man är bosatt i. Det här sker oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller ej. I Stockholm och Tranås är det kommunen som är huvudman för begravningsverksamheten. Därför är det också kommunen som mottar pengarna från begravningsavgiften i de bägge fallen. 
  5. Hur betalningen genomförs: Betalningen av begravningsavgiften sker automatiskt via skattesedeln.

Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika avgifter

Begravningsavgift är inte detsamma som kyrkoavgift.

Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till bland annat gravplats och kremering, medan kyrkoavgiften har en direkt koppling till Svenska kyrkans verksamhet.

Därmed syftar kyrkoavgiften till att täcka flera kostnader inom Svenska kyrkan och inte nödvändigtvis bara kostnader kopplade till begravning. Läs mer om hur mycket en begravning kostar via länken.

Begravningsavgiften går till kostnaderna för gravplats och kremering

I Stockholm och Tranås är det kommunen som är huvudman för begravningsverksamheten. I regel är det dock Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige.

På grund av detta betalar man en begravningsavgift till den församling i Svenska kyrkan som man är bosatt i. Det här sker oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller ej.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för de grundläggande elementen i begravningen, det vill säga en gravrätt i 25 år.

Med andra ord ges samtliga folkbokförda i Sverige rätt till en gravplats under 25 års tid.

Avgiften täcker även vissa transporter av den avlidnes kropp, kremering och ceremonilokal (kapell) för begravningsceremonin.

Avgiften är en skatt som betalas av samtliga personer folkbokförda i Sverige via skattsedeln.

År 2021 ligger avgiften på cirka 0,25 procent av den beskattningsbara inkomsten, men skiljer sig mellan olika kommuner.

Kyrkoavgiften betalas till Svenska kyrkans församlingar

Kyrkoavgiften betalas av alla medlemmar i Svenska kyrkan.

Den här avgiften täcker – utöver ovanstående – även kostnader för begravning i kyrkan, präst, officiant, vaktmästare och organist.

Den som inte betalar kyrkoavgiften har inte heller rätt att ha ceremonin i kyrkan. Av den anledningen är det viktigt att i ett tidigt skede när man planerar begravningen, se efter om den avlidne är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Medlemskapet kan många gånger avgöra huruvida begravningen ska hållas i kyrkan eller kapell, då man i regel får betala hyra för kyrkan om man inte är medlem i Svenska kyrkan.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.