1. Begravning

Planera begravning – Frågor och svar

Begravningsplanering – Vem ansvarar?

Generisk2, begravningsplaneringDet naturliga är att efterlevande maka/make (alternativt sambo eller särbo) tillsammans med eventuella barn gör begravningsplanering. Det är däremot inget krav att just en dödsbodelägare planerar begravningen. Även en nära vän, granne, kurator eller liknande kan planera begravningen. I praktiken har ändå dödsbodelägarna sista ordet då kostnaderna för begravningen betalas av dödsboet. Vid de fall inga anhöriga finns så är det socialkontoret i den avlidnes hemkommun som ansvarar för att en begravning hålls.

Var får begravningen äga rum?

Är den avlidne medlem i Svenska Kyrkan får ceremonin äga rum i kyrka eller kapell. Tillhör den avlidne inte Svenska kyrkan, alternativt är medlem i något annat trossamfund så är man hänvisad till kapell, eller annan lokal som tillhandahålls kostnadsfritt av den lokala församlingen.

Vem bokar kyrka/kapell?

Anhöriga själva kan boka tid för begravning i kyrka/kapell, men det vanligaste är att bokningen går via begravningsbyrån. Om anhöriga bokar själva är det viktigt att meddela begravningsbyrån datum, tid, plats och församling så att begravningsbyrån kan bekräfta bokningen. Församlingen vill alltid veta vilken begravningsbyå som är anlitad.

Hur beställer jag blommor till en begravning?

Lavendla erbjuder blommor som man kan beställa både som ansvarig för planeringen och som enskild gäst. Ansvarar du för begravningsplanering så väljer du blommor i samband med bokningen, ni kan även lägga till blommor i efterhand om ni skulle vilja det genom att ringa eller maila oss.  Vill man använda sig av en speciell florist så går det bra, tänk då på att meddela floristen datum, tid, plats och namn på den avlidne.

Vad händer med den avlidne innan begravningsceremonin?

Den avlidne tas till ett kylrum på ett bårhus efter att denne fastslagits som avliden av en läkare. I kylrummet ligger den avlidne insvept i ett eller flera lakan på en bår. Alla avlidna har identifieringsinformation på sig, dels för att bårhuspersonalen skall veta vem som är vem och så att begravningsbyrån kan förvissa sig om att de hämtar rätt avliden. Tidigast en vecka före ceremonidagen kommer begravningsbyrån med vald kista till bårhuset för att kistlägga och hämta den avlidne. Begravningsbyrån kör sedan kistan med avliden i till en bisättningslokal som ligger i närheten av kyrkan/kapellet som ceremonin skall äga rum i. Bisättningslokalen är en kyl där kistan förvaras. Samma dag som begravningsceremonin skall äga rum hämtar begravningsbyrån kistan och ser till att kistan är på plats i kyrkan/kapellet ungefär en timme innan ceremonin börjar.

Hur lång tid har man på sig att planera begravningen?

Sedan 1 maj 2012 har anhöriga 30 dagar på sig att få till stånd en jordbegravning eller kremering. Ta därför kontakt med Lavendla så snart ni kan för att få till ett datum och en plats för begravningsceremoni. Dispens ges sällan för att förlänga 30-dagars perioden. Om man önskar ytterligare tid finns möjligheten att göra en kremering och förlägga ceremonin vid ett senare tillfälle.

Vilken är den vanligaste typen av begravning?

Den vanligaste typen av begravning i Sverige är kyrklig begravning med en ceremoni i Svenska kyrkans ordning. Med andra ord en ceremoni i kyrkan med efterföljande minnesstund och kremation.

Planera begravningen med Lavendla


Börja här