1. Begravning

Får man skriva ”fuck cancer” på kistan?

Svar: Beroende på vilken typ av ceremoni man har.

När man ska ha en begravning i svenska kyrkan och vill gå utanför det ”normala” är det kyrkoherden i varje församling som måste ge sitt godkännande. I fallet med texten ”fuck cancer” godkände inte församlingen detta i just det här fallet, så texten fick målas över. När det gäller borgliga begravningsceremonier, till exempel, så har man större frihet att själv utforma ceremonin enligt eget tycke. Det ska även tilläggas att det eventuellt skulle kunna accepteras av andra församlingar inom Svenska Kyrkan samt andra religösa samfund.

Läs mer om:
Kyrklig begravning
Borgerlig begravning

Fler frågor: