1. Begravning

Vid dödsfall

Vem är ansvarig för vårdnaden av dödsboet?

Den som bäst känner till den avlidnes ekonomi är den som är bäst lämpad att vara vårdnadshavare av dödsboet. Detta innebär oftast att det är efterlevande maka/make (alternativt sambo eller särbo) som tillsammans med eventuella barn får hjälpa den avlidne att betala räkningar och se till att den avlidne inte drar på sig några onödiga kostnader. Det är upp till dödsbodelägarna att avgöra vem som är bäst lämpad att vara vårdnadshavare. Det behöver inte vara en dödsbodelägare utan kan också vara en nära vän.

Hur betalar jag räkningar åt dödsboet?

För att kunna betala räkningar i den avlidnes namn på dennes konton krävs det att vårdnadshavaren har ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket. Det tar vårdnadshavaren med sig till banken tillsammans med sitt legitimation och de räkningar som står i den avlidnes namn. Dödsfallsintyg med släktutreding beställer begravningsbyrån och förmedlar till vårdnadshavaren.

Vad är viktigt att tänka på vid dödsfall?

Kontakta de närmast anhöriga och prata om hur ni tror att den avlidne vill ha sin begravningsceremoni utformad. Sedan 1 maj 2012 har anhöriga 30 dagar på sig att få till stånd en jordbegravning eller kremering. Ta därför kontakt med Lavendla så snart ni kan för att få till ett datum och en plats för begravningsceremoni. Det är lämpligt att säga upp avtal som den avlidne har haft med olika företag för att undvika onödiga kostnader. Hyr den avlidne en lägenhet är det enligt lag en månads uppsägningstid istället för tre som annars är normalt. Om det finns ett bankfack, boka tid med banken för att gå igenom bankfacket med en banktjänsteman. Det görs då en inventeringslista som ni får med er därifrån. Inga värdeföremål får däremot tas ut från bankfacket. Gravbrev och andra handlingar som är nödvändiga för att genomföra begravning och boutredning kan dock erhållas mot kvitto. Kopia av testamente kan också utlämnas. Läs gärna vår checklista vid dödsfall, så du med säkerhet inte missar något praktiskt.

Skräddarsy begravningen med Lavendla


Börja här