1. Begravning

Jag vill bara spela brorsans favoritband Iron Maiden på begravningen, funkar det?

Svar: Ja.

På borgerliga begravningar har man möjlighet att forma ceremonin helt själv. Viktigt är att utgå från den avlidnes önskan och personlighet. Man kan ha begravningen i hemmet, i trädgården eller i något kapell. Så länge det är möjligt att hantera kistan värdigt. Vid en akt med urna har man större frihet att ha ceremonin på lite mer ovanliga platser som på segelbåten, i husvagnen eller på fjälltoppen. Man ska alltid agera med hänsyn och respekt till omgivningen och den avlidne.

Fallet är lite mer oklart om det gäller en kyrklig begravning inom svenska kyrkan, då beslutet måste fattas av församlingens kyrkoherde från fall till fall.

Fler frågor: