1. Begravning

Juridiska frågor

Vem ansvarar för bouppteckning?

Den som ansvarar för bouppteckningen är dödsbodelägarna. Dessa utser förättningsmän som är kunniga inom området att sammanställa dödsboet tillgångar och skulder. Dödsbodelägare, efterarvingar eller ombud för någon av dessa kan inte vara förrättningsmän, i övrigt kan vem som helst vara förättningsman. Lavendla tar ansvaret och gör bouppteckningen åt er genom vår egen bouppteckningsman. Vi lägger stor vikt vid att det juridiska arbetet efter ett dödsfall går rätt till.

När måste bouppteckningen göras?

En bouppteckning måste göras inom tre månader efter dödsfallet och lämnas in till Skatteverket inom en månad efter att den är gjord. Med andra ord måste en bouppteckning vara inskickad inom 3 månader från dödsfallet.

Läs mer: Bouppteckning

Vad händer om dödsboet inte har några pengar att betala begravningen med?

Räcker inte dödsboets medel till att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Denna görs av socialnämnden som i sin tur lämnar in den till Skatteverket.

Bli kontaktad av jurist

Läs mer:

Juridik vid dödsfall