1. Begravning

Vi kan inte komma överens om gravplats för pappas urna. Hur länge kan vi vänta och vad händer om vi inte kan komma överens?

Svar: 30 dagar till 1 år.

Inom 30 dagar ska en avliden vara begravd eller kremerad. Om avliden har kremerats har man ett år på sig att gravsätta askan. Om anhöriga inte kommer överens om en gravplats inom den tiden, går länsstyrelsen in och fattar beslut om gravsättningen. Är man oense, är det därför ett bra val att välja kremering för att få tid på sig att komma överens

Fler frågor: