1. Begravning

Gravstenens pris – Billig alternativt prisvärd sten?

Vad kan man säga med gravstenens pris i fokus?

En ny gravsten går på från ca 7 400kr upp till 50 000kr (eller mer). Gravstenens pris beror helt på era önskemål och framför allt om ni önskar en helt egen design (dyrt) eller vill utgå från en vanligare s.k. ”katalog-sten” där grunddesignen är framtagen (vanligt och mycket billigare). Observera att även om man väljer en grunddesign från katalogen, så finns det många anpassningar man kan göra för att ändå få en helt unik sten, helt enligt de önskemål man har.

Det absolut billigaste alternativet gällande gravsten

I många fall sker gravsättningen i en existerande grav. Det kan vara så att en maka/make, eller annan familjemedlem, tidigare har gravsatts i samma grav. Då är det vanligen så att det redan står en gravsten vid graven, som i de allra flesta fall kan kompletteras med ett ytterligare namn. Saknas det plats för ett ytterligare namn kan man helt enkelt slipa ned stenen och börja om från början. Då får man alla namn på plats, samtidigt som man får en ”helt ny” och fin sten. Detta kallas för ”textkomplettering” och kostar från ca 6 000kr, och då ingår en omslipning för att resultatet ska bli perfekt.

Köpa begagnad gravsten

Har man inte en gravsten idag, så kan man göra en textkomplettering givet att man hittar en begagnad sten. Kolla med den lokala kyrkogårdsförvaltningen om de har några att tillgå. Vanligen kan man i sådana fall köpa en begagnad sten för några hundra kronor, som man sedan slipar om och får att se ut som helt ny. Det finns dock några kyrkogårdsförvaltningar som tar väldigt bra betalt för sina begagnade stenar. Exempelvis Ulricehamns kyrkogårdsförvaltning som tar 4200kr för en stående sten. Därutöver tillkommer ca 6 000kr enl. ovan för att slipa om den och inskripera nytt namn och årtal. Man hamnar då på samma pris som för en ny sten.

Kostnad för en ny gravsten

Det finns egentligen tre kostnadsdrivare som gör att det som lika gärna skulle kunna vara en billig sten, blir väldigt dyr.

Den första: ”Katalog-sten” - Som vi redan varit inne på, så sparar man direkt väldigt mycket om man väljer från vårt grundutbud av färdiga utformningar. Önskar man egna mått och en egen design, blir det genast dyrare.

Den andra: Storlek - När man går igenom det grundutbud av färdiga grundstenar skiljer priset som mest beroende på gravsten. Större är dyrare, medan de mindre är billigare. Att ha en stor gravsten är inte nödvändigtvis bättre, det finns även tillfällen då det inte ens är tillåtet. Tänk på att den gravsten ni väljer ska gå i harmoni med de kringliggande gravstenarna. Ofta har de olika begravningsplatserna och de olika kvarteren olika regler som gäller.

Den tredje: Tillval – för att öka graden av tillval kan man välja en rad olika tillval till gravstenen. Exempelvis kan man låta utforma en ram av samma granit som stenen, runt graven. Enklare tillval inkluderar duvor och gravlyktor. Man kan även välja intarsiagravering som en exklusivare dekoration.

Val som inte påverkar gravstenens pris

För att hålla priserna så enkla som möjligt bjuder vi på allt som vi anser vara nödvändigt, och där ni endast betalar ett fast pris som ni vet om på förhand, samt 995kr för att ordna med tillstånd och ritningar. När ni valt den design ni vill utgå ifrån (detta bestämmer gravstenens kostnad) så kan ni fritt välja bland nedan:

  • 10 olika granitsorter, från såväl Sverige, Norge och andra internationella stensorter
  • Fritt val av slipning (råhuggen eller polerad sten)
  • Obegränsat antal ingraverade tecken (namn, årtal, verser osv)
  • Obegränsat antal ingraverade symboler och dekorationer (så länge allt får plats)
  • Val mellan förgylld (bladguld), målad (svart/vit) text eller upphöjd.
  • Frakter och montering över hela Sverige

Givetvis kan man välja till mycket utöver detta, men då kan det tillkomma en kostnad. Du får alltid en ritning med slutligt pris innan vi påbörjar produktionen.

Bidrag från kommunen till gravsten

Saknas det medel i dödsboet för begravningen eller gravsten kan det vara så att kommunen kan ge bidrag till dessa moment. Kontakta kommunens socialförvaltning för att se vilka möjligheter som finns och vilka regler som gäller.