Hem / Begravning / Gravsten / Gravstensmaterial – Natursten eller alternativt material?

Gravstensmaterial – Natursten eller alternativt material?

Gravstensmaterial

Det har kommit och gått en del innovationer inom gravstensbranschen, men det enda material som verkar hålla år ut och år in är just traditionellt stenmaterial, oftast olika former av granit.

Gravsten i granit

Vår egna uppskattning är att 99% av Sveriges gravstenar är av traditionellt stenmaterial. Vi på Lavendla jobbar uteslutande med granit för de gravstenar vi levererar. Detta av flera anledningar, bland annat att det är ett extremt beprövat material, hållbart och relativt billigt. Granitens hållbarhet ger även goda möjligheter att återanvändas framöver, åtminstone till den nästkommande gravsättningen, då man enkelt kan slipa om stenen med nytt namn som går i harmoni med den första inskriptionen.

Stenens utformning går att få i tusentals olika varianter, givet alla kombinationer sett till val av typsnitt, dekorer, personliga anpassningar, färger och granitslag. Läs mer om att utforma en gravsten steg-för-steg här.

Gravsten av natursten

Begreppet natursten används vanligen för att beskriva gravstenar som är så ”naturliga” som möjligt. Det vill säga att det ska se ut som att man plockat upp en större sten från naturen och helt enkelt förflyttat den till gravplatsen. Det vill säga ingen större behandling eller bearbetning. Oftast är dessa stenar ganska små (maximalt upp till knäna) varför man vanligen inte graverar in mer än namn och årtal på de som ligger i graven. Se exempelvis Lovön.

Gravsten i komposit

Idag saknas det leverantörer av gravstenar i komposit så vitt vi vet. Det gjordes ett försök mellan ca 2012 - 2015 av en ung innovatör att etablera detta alternativ som framtidens självklara val till gravstenen. Fördelarna verkade vara materialets hållbarhet samt att den är lätt att sköta om, samtidigt som det är mycket lättare än traditionellt stenmaterial.

Gravsten i glas

Gravstenar i glas är relativt ovanligt. Detta mycket på grund av att folk inte vet om denna nya möjlighet, allmän skepsis till att ”testa nya grejer” samt glasgravstenens höga pris där man får räkna med minst 31 000kr för en mindre gravsten (ca 50 x 70 cm) inkl. frakt och montering.

Gravsten i betong

Ytterligare en nischat alternativ som ännu inte är speciellt vanligt är att låta uppföra en gravsten i betong. Detta alternativ har, liksom gravstenen i glas, funnits på marknaden i ett antal år, utan att blivit nämnvärt vanligt.

Läs mer om detta hos Folkbetong.se