1. Begravning

Att välja gravsten

Att välja gravstenEn traditionell gravplats med tillhörande gravsten är betydelsefullt för många anhöriga.

Att märka ut och smycka den avlidnes gravplats med en vacker gravsten är inget måste. För många anhöriga är det dock av stor vikt. Vi på Lavendla Begravningsbyrå har ett nära samarbete med Sveriges ledande tillverkare och leverantör av gravstenar, nämligen Edurus. Hos oss kan du därför hitta ett brett urval av gravstenar i diverse storlekar och färger. Innan du gör din beställning kan de dock vara en god idé att ta del av vår guide nedan, det finns nämligen ett antal viktiga saker att tänka på innan man köper en gravsten. Önskar ni förnya en befintlig gravsten? Inga problem, kontakta oss på 0771 - 22 21 21 eller på [email protected] så hjälper vi er med det!

 


Bli kontaktad av stenhuggare


Topp 5 saker du bör tänka på vid köp av gravsten

 1. Innan du sätter upp en ny gravsten krävs ett tillstånd från kyrkogårdsförvaltningen. Läs mer om detta nedan!
 2. De flesta begravningsplatser är indelade i olika gravkvarter. Vanligtvis finns det specifika regler för varje enskilt gravkvarter gällande gravstenens utformning och stil. Mer information om detta brukat framgå av gravbrevet som gravrättsinnehavaren har fått.
 3. En god idé kan vara att besöka det utvalda gravkvarteret innan du börjar titta på utbudet av gravstenar. På så sätt kan du skapa dig en uppfattning om vilken typ av gravsten som borde vara lämplig i kyrkogårdsförvaltningens ögon.
 4. Förutom namn samt födelse- och dödsdatum är det också vanligt att anhöriga låter gravera in en hälsning på gravstenen. Evigt älskad och vila i frid är två av många omtyckta hälsningar.
 5. Under tiden mellan begravning och montering av gravsten kan det vara en god idé att markera graven med en enklare gravmarkör.

 1. För att få sätta upp en gravsten krävs ett tillstånd från kyrkogårdsförvaltningen

  Innan du sätter upp en ny gravsten krävs ett tillstånd från kyrkogårdsförvaltningen. Tillståndet kan liknas vid ett slags bygglov för gravstenar. För att den utvalda gravstenen ska godkännas krävs att dess utformning följer riktlinjerna i det aktuella gravkvarteret. Därtill måste även texten vara passande. Vid köp av gravsten hos oss på Lavendla Begravningsbyrå ansvarar vi för att er utvalda gravsten blir godkänd hos kyrkogårdsförvaltningen.

 2. Gravstenar och särskilda bestämmelser i enskilda gravkvarter

  De flesta begravningsplatser (också kallat kyrkogårdar) är indelade i olika gravkvarter. Vanligtvis finns det specifika regler för varje enskilt gravkvarter gällande gravstenens utformning och stil, varför? Därför att kyrkogårdsförvaltningen vill skapa en enhetlig och fridfull känsla i varje gravkvarter. För att uppnå detta krävs att alla enskilda gravplatser harmoniserar med varandra och bildar en välbalanserad helhet. Hur hårda är då reglerna gällande gravstenens utformning? Faktum är att det varierar från begravningsplats till begravningsplats, ibland krävs bokstavstolkning och ibland ges möjlighet till en mer personlig utformning. Om du beställer gravstenen hos oss på Lavendla Begravningsbyrå undersöker vi vilka regler och riktlinjer som gäller i ert utvalda gravkvarter.

 3. Storlek på gravsten samt stående eller liggande position

  Som ovan nämnt finns det nästan alltid specifika regler gällande gravstenens utformning, särskilt med hänsyn till gravstenens storlek och position. En god idé kan vara att besöka det utvalda gravkvarteret innan du börjar titta på utbudet av gravstenar. På så sätt kan du skapa dig en uppfattning om vad som borde vara en passande storlek samt position. Vad är då fördelarna och nackdelarna med en stående respektive liggande gravsten? Respektive utformning är vacker på sitt sätt. En stående sten utsätts dock inte för samma slitage med hänsyn till väder och vind och syns såklart även vintertid vid ett eventuellt snötäcke. Om det redan finns många namn ingraverade på en stående gravsten kan det vara en god idé att fortsätta utsmycka gravplatsen med en liggande gravsten.

 4. Namn, datum och annan text på gravstenen

  Vanligtvis väljer anhöriga att skriva den avlidnes namn samt födelse- respektive dödsfallsdatum på gravstenen. Normalt finns det dock även utrymme för ytterligare text i form av t.ex. en hälsning eller kortare vers. Uttryck som "vi älskar dig", "evigt älskad", "vila i frid", "minnet lever" och "till minne av" är vanligt förekommande på gravstenar i Sverige.

 5. En gravmarkör märker ut graven innan gravstenen kommit på plats

  Vanligtvis kommer inte gravstenen på plats omedelbart efter en begravning då leveranstiden för en gravsten oftast ligger på mellan 4-6 veckor. Vid en jordbegravning måste man dessutom vänta ytterligare några månader innan gravstenen kan monteras eftersom jorden i graven måste hinna sjunka samman innan gravstenen ställs på plats. Under tiden mellan begravning och montering av gravsten kan det därför vara en god idé att markera graven med en enklare gravmarkör.