Hem / Begravning / Kremering

Kremering

Vad innebär kremering?

kremeringKremering innebär att kistan med den avlidne förs in i en kremationsugn för förbränning. Innan kistan förs in i ugnen tar man bort eventuella kistdekorationer. Kremeringen sker med en kista åt gången och får enligt lag bara utföras av krematorier. Askan samlas sedan upp i den urna du har valt i förväg.

I Sverige kremeras omkring 70 %, och i storstadsområdena kan motsvarande siffra vara långt över 80 %.

Behövs kista även vid kremering?

Enligt begravningslagen är det obligatoriskt att använda kista vid kremation. Det är dels en arbetsmiljöfråga för den personal som i olika led hanterar avlidna, dels en praktiskt fråga när det gäller att föra in den avlidna i kremationsugnen. Kistan blir i samband med kremeringen också ett vedämne och underlättar således förbränningen.

Förväntas jag närvara vid kremeringen?

Nej, det absolut vanligaste är att man inte närvarar vid kremeringen, men möjlighet finns om man så önskar. Det finns dock undantag där kremeringen är en stor del ceremonin varför det är vanligt att anhöriga närvarar, exempel på det är hinduiska begravningar.

Ordna kremationsbegravning med Lavendla


Börja här


Läs mer: