Transport

Hur bokar man transport?

Transporter bokas av Lavendla i samband med att du beställer begravningen av oss. Transport ingår i alla typer av begravningar, oavsett om det gäller en begravning utan ceremoni eller en kyrklig begravning med ceremoni. Transporter förekommer i de flesta fall mellan bårhus, krematorium och gravplats.

Vad ingår i Lavendlas kostnad för transport?

Transporter vid begravning utförs av en begravningsbil från Lavendla

Kostnaderna för transporter vid begravning varierar beroende på vilka transporter som ska utföras, och förstås hur långa de är. För att ni ändå ska känna er trygga med transportkostnaderna har vi på Lavendla valt att ha ett fast pris för transport så länge den totala distansen inte överstiger 10 mil, räknat från närmsta tätort. Den fasta kostnaden för transporter vid begravning med ceremoni är 3 900 kr hos Lavendla. Om den totala distansen överstiger 10 mil tillkommer 195 kr per överskjutande mil. Det som kan tillkomma utöver detta är (1) om det behövs en bårhämtning i hemmet eller på vårdhem, vilket kostar 2500 kr i grundavgift och 195 kr per överskjutande mil samt (2) om eventuell urntransport ska ske till annan än den avlidnes hemförsamling, tillkommer 1800 kr i fast avgift.

Skräddarsy begravningen med Lavendla


Börja här