Vi gör det svåra lättare

Begravningsbyrå Sundsvall

Kontakta oss

Välkommen till Lavendla Begravningsbyrå Sundsvall

Vi hjälper dig att ordna en begravning som påminner mer om det liv som har levts, än om döden. På så sätt hoppas vi kunna skapa ett vackert och personligt avsked. Ett farväl som genomsyras av kärleken och de fina minnena.

I syfte att underlätta för anhöriga kan du alltid välja mellan två olika mötesvarianter hos oss. Ett fysiskt möte eller det lite mer flexibla och lättillgängliga telefonmötet. För dig som vill planera begravningen helt i lugn och ro, utan tidspress och dylikt erbjuder vi även ett tredje alternativ. Nämligen vårt planeringsverktyg som finns här, direkt på vår hemsida. Oavsett hur du väljer att planera begravningen – i ett möte, per telefon eller i planeringsverktyget – får du alltid tillgång till en personlig kontaktperson hos oss. Han eller hon fungerar som ditt bollplank från början till slut och ansvarar för begravningsarrangemanget. Till honom eller henne kan du t.ex. vända dig med alla dina frågor.

Har du funderingar kring hur man kan skapa en personlig begravning eller vill du kanske ha hjälp med en annan fråga? Tveka inte att slå oss en signal så hjälper vi dig. Varma hälsningar från alla oss rådgivare på Lavendla Begravningsbyrå Sundsvall.

Kontakta oss

Ring oss på 060 - 701 83 39 eller skicka in dina uppgifter, så kopplar vi ihop dig med en rådgivare direkt. Vi återkommer för att bekräfta tid och plats. Om du önskar kan du välja din personliga begravningsrådgivare här nedanför.

Vi hjälper dig med begravning i Sundsvall

Om Lavendla begravningsbyrå

Det är vårt uppdrag att förverkliga det avsked som du önskar. År av erfarenhet har lärt oss att lyhördhet kommer först, expertis och goda råd sen. Därför har vi byggt hela vår verksamhet runt dig som kund. Det är dina önskningar och förutsättningar som ligger till grund för vårt arbete.

Våra rådgivare uppmuntras erbjuda tider som passar dig i din vardag, vilket långt ifrån alltid är detsamma som kontorstider. Vi gör vi allt för att passa in i just ditt livspussel.

På så vis kan vi göra det svåra lite lättare.

Minnessidor i Sundsvall

På minnessidorna kan du skriva en hälsning, skänka en gåva, köpa blommor med mera. Nedan visas ett urval av minnessidor i Sundsvall

Visa minnessida
Visa minnessida
Visa minnessida

Olika begravningstyper

De olika momenten i begravningen präglas av såväl religionen som av lokala traditioner. Lavendla har stor erfarenhet av alla typer av begravningar och vi ordnar den typ av begravning du önskar.

Kyrklig begravning i Sundsvall

En kyrklig begravning passar den som vill ha en traditionell och trygg ceremoni där prästen håller ett fint tal och förmedlar tröst och hopp inom den kristna tron. Vanligtvis börjar ceremonin med att deltagarna tar plats inne i kyrkan och sedan börjar kyrkklockorna ringa. Därefter hörs inledande musik, antingen i form av solosång eller någon annan typ av musikstycke. Deltagarna brukar därefter sjunga psalmer innan prästen tar vid. Även om det finns ett traditionellt sätt att hålla en kyrklig begravning på kan du som anhörig anpassa ceremonin i viss mån, exempelvis genom att välja passande psalmer och bibeltexter. Du kan få hjälp av oss på Lavendla att planera en minnesvärd och fin kyrklig begravning i Sundsvall.

Den svenska kyrkan i Sundsvall kan anordna kyrklig begravning för den som varit medlem i svenska kyrkan. Då ingår begravningsgudstjänsten. I Sundsvall finns det två kyrkor med spännande historia och vacker interiör. Den mest centrala kyrkan är Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka, en gammal kyrka med anor från 1620-talet. Ljus strömmar in genom de spetsbågade fönstren med glasmålningar föreställande Jesu födelse, uppståndelse och himmelsfärd. Här finns cirka 600 sittplatser och en omfattande ljudanläggning som klarar av både CD-skivor och att koppla in en mobiltelefon via kabel. En annan omtyckt kyrka i Sundsvall är Skönsmons kyrka. Till skillnad från den något mer pampiga Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka är Skönsmons dekorativ och lite lågmäld med sina ljusa träsniderier och vita väggar. När du går in i kyrkan möts du genast av en genomströmning av ljus genom de fina korfönstren. Förutom kyrkorna i staden ingår även tre kapell i församlingen.

Läs mer Läs mindre

Borgerlig begravning i Sundsvall

Vi på Lavendla är en begravningsbyrå i Sundsvall som kan hjälpa dig anordna en fin borgerlig begravning, det är något vi har stor erfarenhet av. För borgerliga begravningar används ofta begravningskapellet i Gustav Adolfs kyrka. Kapellet som tillhör kyrkan infördes under 1800-talet. Även Ljusets kapell i Sundsbruk är ett vackert kapell för borgerlig begravning. Här ryms 63 personer. Kapellet är modernt i sin interiör med mycket ljus och flera olika samlingsrum. För dig som vill anordna en borgerlig begravning i Sundsvall finns många möjligheter. Vi på Lavendla kan hjälpa dig hålla en fin begravning i ett kapell i staden men också på andra platser, till exempel i en fin trädgård. Det är oftast kyrkogårdsförvaltningen som håller i borgerlig begravning och inte stadens församling, detta är också något som vi kan hjälpa till att anordna.

Läs mer Läs mindre

Begravningsplatser

Sundsvall har tre olika begravningsplatser varav den ena tillhör Gustav Adolfs kyrka. Kyrkogården är en lugn och fridfull plats som är anlagd i vacker 1800-talsstil. När gravgården anlades var det vanligt att kyrkogården skulle ligga i utkanten av staden, på en stillsam plats. Begravningsplatsen vid Gustav Adolfs kyrka är omgiven av lummig grönska och ramas in med en mur i natursten. Här finns också en trevlig minneslund.

Ett annat alternativ på begravningsplatser i Sundsvall är den gamla kyrkogården vid Skönsmons kyrka. Gravplatsen infördes 1878 och står i full grönska med vackra träd och blommor. År 1984 började man bygga en ny gravplats i Skönsmon, skogskyrkogården. Platsen är mycket fridfull och ligger i en sluttning mot skogsbrynet. Här går det en vacker porlande bäck genom platsens minneslund, något som bidrar till en härlig atmosfär. Kontakta oss om du behöver en begravningsentreprenör i Sundsvall som kan hjälpa dig hitta en värdig viloplats på en vacker kyrkogård. Ta kontakt med oss på [email protected]

Läs mer Läs mindre

Församlingshem

Församlingshem används normalt till minnesstunden efter en begravningsceremoni. Vid en borgerlig begravning används ibland ett församlingshem även till själva ceremonin. Läs mer om vilka församlingshem som finns i din närhet.

Läs mer Läs mindre

Lavendlas Stipendium 2021

Lavendla engagerar sig för framtiden och belönar studenter och forskare som aktivt bidrar med insikter och ideér om branschens och samhällets utveckling till det bättre. Just nu är ansökningarna öppna för två stipendium á 10 000kr.

Aktuella stipendier

Stipendium för hållbarhetLäs mer och ansök här

Stipendium för digitaliseringLäs mer och ansök här