Lavendla 

Begravningsbyrå Sundsvall

  • Boka ett kostnadsfritt möte när det passar dig
  • Om du vill - Välj själv din personliga rådgivare
  • Vi har lång erfarenhet och bred lokalkännedom
060 - 701 83 39 Storgatan 40 (OBS! Tidsbokning, ej drop-in) Klicka här för postadress för minnesgåvor etc

Vi hjälper dig med begravning i Sundsvall med omnejd

Välkommen till Lavendla Begravningsbyrå Sundsvall

Vi hjälper dig att ordna en begravning som påminner mer om det liv som har levts, än om döden. På så sätt hoppas vi kunna skapa ett vackert och personligt avsked. Ett farväl som genomsyras av kärleken och de fina minnena.

I syfte att underlätta för anhöriga kan du alltid välja mellan två olika mötesvarianter hos oss. Ett fysiskt möte eller det lite mer flexibla och lättillgängliga telefonmötet. För dig som vill planera begravningen helt i lugn och ro, utan tidspress och dylikt erbjuder vi även ett tredje alternativ. Nämligen vårt planeringsverktyg som finns här, direkt på vår hemsida. Oavsett hur du väljer att planera begravningen – i ett möte, per telefon eller i planeringsverktyget – får du alltid tillgång till en personlig kontaktperson hos oss. Han eller hon fungerar som ditt bollplank från början till slut och ansvarar för begravningsarrangemanget. Till honom eller henne kan du t.ex. vända dig med alla dina frågor.

Har du funderingar kring hur man kan skapa en personlig begravning eller vill du kanske ha hjälp med en annan fråga? Tveka inte att slå oss en signal så hjälper vi dig. Varma hälsningar från alla oss rådgivare på Lavendla Begravningsbyrå Sundsvall.

Läs mer Läs mindre

Din personliga begravningsbyrå nära dig

  • Hos oss får du alltid en personlig begravningsrådgivare som hjälper dig med alla frågor som dyker upp.
  • Behöver du juridisk hjälp så har Lavendla begravningsbyrå en egen juridisk avdelning – Lavendla Juridik.
  • Läs mer nedan om bl.a. kyrkor och kapell eller hur du kan gå tillväga för att söka ekonomisk stöd till begravningen.
  • Du kan också direkt på hemsida räkna ut ditt pris, eller skapa en kostnadsfri digital annons & minnessida.

Kyrklig begravning i Sundsvall

En kyrklig begravning passar den som vill ha en traditionell och trygg ceremoni där prästen håller ett fint tal och förmedlar tröst och hopp inom den kristna tron. Vanligtvis börjar ceremonin med att deltagarna tar plats inne i kyrkan och sedan börjar kyrkklockorna ringa. Därefter hörs inledande musik, antingen i form av solosång eller någon annan typ av musikstycke. Deltagarna brukar därefter sjunga psalmer innan prästen tar vid. Även om det finns ett traditionellt sätt att hålla en kyrklig begravning på kan du som anhörig anpassa ceremonin i viss mån, exempelvis genom att välja passande psalmer och bibeltexter. Du kan få hjälp av oss på Lavendla att planera en minnesvärd och fin kyrklig begravning i Sundsvall.

Den svenska kyrkan i Sundsvall kan anordna kyrklig begravning för den som varit medlem i svenska kyrkan. Då ingår begravningsgudstjänsten. I Sundsvall finns det två kyrkor med spännande historia och vacker interiör. Den mest centrala kyrkan är Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka, en gammal kyrka med anor från 1620-talet. Ljus strömmar in genom de spetsbågade fönstren med glasmålningar föreställande Jesu födelse, uppståndelse och himmelsfärd. Här finns cirka 600 sittplatser och en omfattande ljudanläggning som klarar av både CD-skivor och att koppla in en mobiltelefon via kabel. En annan omtyckt kyrka i Sundsvall är Skönsmons kyrka. Till skillnad från den något mer pampiga Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka är Skönsmons dekorativ och lite lågmäld med sina ljusa träsniderier och vita väggar. När du går in i kyrkan möts du genast av en genomströmning av ljus genom de fina korfönstren. Förutom kyrkorna i staden ingår även tre kapell i församlingen.

Läs mer Läs mindre

Borgerlig begravning i Sundsvall

Vi på Lavendla är en begravningsbyrå i Sundsvall som kan hjälpa dig anordna en fin borgerlig begravning, det är något vi har stor erfarenhet av. För borgerliga begravningar används ofta begravningskapellet i Gustav Adolfs kyrka. Kapellet som tillhör kyrkan infördes under 1800-talet. Även Ljusets kapell i Sundsbruk är ett vackert kapell för borgerlig begravning. Här ryms 63 personer. Kapellet är modernt i sin interiör med mycket ljus och flera olika samlingsrum. För dig som vill anordna en borgerlig begravning i Sundsvall finns många möjligheter. Vi på Lavendla kan hjälpa dig hålla en fin begravning i ett kapell i staden men också på andra platser, till exempel i en fin trädgård. Det är oftast kyrkogårdsförvaltningen som håller i borgerlig begravning och inte stadens församling, detta är också något som vi kan hjälpa till att anordna.

Läs mer Läs mindre

Begravningsplatser

Sundsvall har tre olika begravningsplatser varav den ena tillhör Gustav Adolfs kyrka. Kyrkogården är en lugn och fridfull plats som är anlagd i vacker 1800-talsstil. När gravgården anlades var det vanligt att kyrkogården skulle ligga i utkanten av staden, på en stillsam plats. Begravningsplatsen vid Gustav Adolfs kyrka är omgiven av lummig grönska och ramas in med en mur i natursten. Här finns också en trevlig minneslund.

Ett annat alternativ på begravningsplatser i Sundsvall är den gamla kyrkogården vid Skönsmons kyrka. Gravplatsen infördes 1878 och står i full grönska med vackra träd och blommor. År 1984 började man bygga en ny gravplats i Skönsmon, skogskyrkogården. Platsen är mycket fridfull och ligger i en sluttning mot skogsbrynet. Här går det en vacker porlande bäck genom platsens minneslund, något som bidrar till en härlig atmosfär. Kontakta oss om du behöver en begravningsentreprenör i Sundsvall som kan hjälpa dig hitta en värdig viloplats på en vacker kyrkogård. Ta kontakt med oss på sun[email protected]

Läs mer Läs mindre

Församlingshem

Församlingshem används normalt till minnesstunden efter en begravningsceremoni. Vid en borgerlig begravning används ibland ett församlingshem även till själva ceremonin. Läs mer om vilka församlingshem som finns i din närhet.

Läs mer Läs mindre