Ceremonivärd, din personliga rådgivare

Produktbeskrivning

Vi rekommenderar alltid anhöriga att ta hjälp av vår representant som är närvarande vid begravningen och förbereder allt inför ceremonin. I det förberedande arbetet ingår bland annat att säkerställa att kistan eller urnan är på plats och står rätt uppställd. Att blommorna är fint utplacerade och att stämma av med vaktmästare, officiant och musiker så att ceremonin flyter på som planerat. Representanten är på plats en timme innan ceremonin börjar och närvarar under hela ceremonin, som normalt tar ca. 40 minuter. Önskar man att representanten är på plats mer än totalt 2 timmar, utgår en timersättning om 995 kr per påbörjad timme. Milersättning tillkommer om 25 kr/mil.

2 000 kr

    Kostnadsfri rådgivning – vi kontaktar dig: