Hem / Diagnoser / ADD / ADD-utredning / ADD-utredning för vuxna

Har du svårt med att du missar detaljer, glömmer saker och har svårt med organisering? Då kan du ha ADHD med främst ouppmärksamhet (det som även kallas ADD). Vi kan hjälpa dig få klarhet, ser till att du är trygg och välinformerad innan du tar steget mot en ADD-utredning för vuxna.

Hur inleder jag en utredning?

Att söka förståelse och eventuell diagnos för ADD som vuxen kan kännas som en överväldigande process. Men det behöver inte vara det. Ofta har man känt att något inte fungerat under lång tid och en utredning kan ge svar på frågor man sökt svar på länge. Hos oss kan du få hjälp snabbt genom ett första samtal.

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning tar cirka 8-10 timmar totalt och i denna artikel kommer vi att gå igenom hur vi går tillväga för vuxna hos Lavendla. Vi har korta väntetider, här kan du få stöd och en förbättrad livskvalitet.

Första kontakten för en ADD utredning

När du känner igen tecken på ADD hos dig själv, såsom svårigheter med uppmärksamhet och koncentration, är det första steget att ta kontakt med en legitimerad psykolog eller psykiatriker. Därför hjälper vi på Lavendla dig med en inledande konsultation och i samråd gör vi en plan för din utredning.

Många har haft problem länge och känner en lättnad av att få hjälp.

Ellen, leg psykolog

Möt våra terapeuter

Andra steget: Inför utredning av ADD

Innan själva utredningsprocessen börjar vi med ett bedömningssamtal där vi går igenom din bakgrund, dina symptom och andra faktorer som eventuellt kan förklara din problematik. Du kommer också du att få fylla i skattningsformulär som rör ditt beteende och dina svårigheter.

Tredje steget: Hur går ADD utredningen till?

En utredning innebär oftast att du träffat en legitimerad psykolog, som genomför intervjuer och testning, och en psykiatriker som gör en neurologisk bedömning och ordinerar provtagning. De olika delarna av ADD-utredning för vuxna inom privatvården inkluderar vanligtvis:

  • Intervjuer: Vi gör en diagnostisk intervju där vi ser hur dina symptom påverkat dig i barndom och vuxen ålder, inom områden som arbete, fritid och relationer. För att säkerställa att dina symptom funnits med sedan barndom brukar vi också ha ett samtal med en anhörig.
  • Psykologiska tester: Som mäter uppmärksamhet, koncentration och andra kognitiva funktioner.
  • Läkarbesök: Som en del i utredning får du träffa en läkare som gör en neurologisk status och får lämna blodprov.

Fjärde steget: Utvärdering och diagnos

Efter utredningen sammanställer läkaren och psykologen resultatet och ställer tillsammans en diagnos. Du får sen en grundlig genomgång av resultatet med ett skriftligt utlåtande och rekommendationer om fortsatta insatser. Det är viktigt att komma ihåg att en diagnos är ett verktyg för att förstå dina utmaningar och styrkor, inte en etikett som definierar vem du är.

Femte steget: Efter utredningen

Om vi ställer en diagnos, kommer vi att diskutera olika behandlingsalternativ med dig. Detta kan inkludera:

  • Medicinering vid behov
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) anpassad för ADHD med främst ouppmärksamhet
  • Stöd och anpassningar i arbetslivet eller studier

Det är också bra att ha med sig att en neuropsykiatrisk diagnos också medför vissa rättigheter som exempelvis studiementor och längre tid på prov.

Kan man ha ADD som vuxen?

Ja, ADD finns hos vuxna och ofta har man gått under lång tid och känt att det är något som inte stämmer. Det är inte ovanligt att man missar diagnosen under barndomen, särskilt hos kvinnor. Symtomen kan även bli tydligare i vuxen ålder när kraven på att klara sig själv ökar i samband med att man har mer eget ansvar. Ibland kan föräldrarna ha kompenserat för svårigheterna under barndom och de kan bli tydligare när man själv får barn. Det är därför viktigt att söka en utredning om du misstänker att du kan ha ADD så att du kan få stöd och hjälp.

Varför är en utredning viktig?

En utredning kan ge dig svar och förståelse för dig själv och hur du fungerar. Du kan få ökad kunskap om dina svårigheter, vilket i sin tur kan leda till bättre stöd och hjälp. Det kan också vara en lättnad att få en förklaring till varför vissa saker alltid varit en utmaning.

Vi på Lavendla vill göra det svåra lättare. Om du funderar på en ADD-utredning, kontakta oss. Vi finns här för att vägleda och stötta dig på resan mot ökad förståelse och hantering av symptom på ADD, närhelst du känner dig redo att ta första steget.

ADD utredning i Stockholm

Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning på vår mottagning i Stockholm. Här kan du träffa legitimerad psykolog och läkare för att påbörja din utredning. Vi kan också göra delar av utredningen digitalt om det passar dig bättre. Vi gör det svåra lättare.

ADD utredning online och i andra städer

Om du bor i andra städer i Sverige så har vi möjlighet att genomföra hela eller delar av utredningen digitalt för att underlätta för dig. Upplägget beror lite på vilka behov du har. Hör gärna av dig till oss så försöker vi anpassa utredningen efter dina behov.


Vi hjälper dig där du är

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller utbildning. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om ADHD med främst ouppmärksamhet

Vad är en ADD-utredning för vuxna?

En ADD-utredning är en process där psykologer och läkare genomför olika tester och intervjuer för att avgöra om en vuxen har ADHD med främst ouppmärksamhet, ett tillstånd som ofta kännetecknas av uppmärksamhetsproblem och distraktioner. Läs mer om ADD och neuropsykiatriska diagnoser hos Vårdguiden.

Hur går en ADD-utredning till?

Utredningen inkluderar vanligtvis kognitiva tester, intervjuer och en noggrann medicinsk och psykologisk anamnes för att förstå din historik och nuvarande situation, vilket hjälper till att identifiera hur symptomen påverkar olika områden i livet.

Hur lång tid tar en utredning för ADD?

Tidsåtgången för en ADD-utredning kan variera, men det tar oftast 8-10 timmar, över en period om 4-6 veckor, beroende på omfattning och svårighetsgrad.

Vilka symptom bör man vara uppmärksam på som kan tyda på ADD?

Symptom kan inkludera problem med att organisera och slutföra uppgifter, tendens att skjuta upp saker, problem med att upprätthålla uppmärksamhet, och minnessvårigheter där man glömmer och tappar bort saker.

Kan man ha ADD utan att ha haft det som barn?

Symptomen skall ha funnits med sedan barndom men det är möjligt att ha obemärkta symptom som först blir uppenbara eller problematiska i vuxen ålder. De kan bli tydligare när kraven ökar eller ansvaret blir större.

Vad skiljer ADD från ADHD?

För några år sedan bestämd man att ta bort ADD i DSM (den amerikanska diagnosmanualen) och istället kalla allt för ADHD, men med tre olika former av ouppmärksam, kombinerad där man också har impulsivitet och hyperaktivitet och en där man bara har hypeperaktiv/impulsiv. Lite förvirrande, vi vet.

Behöver jag en remiss för en ADD-utredning?

I den offentliga vården krävs en remiss från din vårdcentral för att påbörja en ADD-utredning, men väntetiderna kan här vara långa. I den privata vården behövs ingen remiss.

Vilka behandlingsalternativ finns det om jag får en ADD-diagnos?

Behandlingen kan innefatta medicinering, kognitiv beteendeterapi anpassad för ADHD, och stödinsatser av arbetsterapeut för att hantera vardagen, samt hjälpmedel för att organisera arbete och studier.

Vad kostar det att göra en ADD-utredning?

På Levandla kostar det xxx kr. Det går att delbetala detta.

Vad kan jag göra för att förbereda mig inför en ADD-utredning?

Du behöver inte förbereda dig innan utredningen börjar men om du har påbörjat tidigare utredningar eller vill ha en second opinion kan det vara hjälpsamt att ta med det materialet till din utredare.

Har jag några rättigheter när jag fått en diagnos?

En neuropsykiatrisk diagnos medför vissa rättigheter i samhället som exempelvis extrastöd vid studier, även i vuxen ålder. Man har också rättigheter utifrån diskrimineringslagstiftning.

Kan jag få hjälp med annan problematik som ångest, depression eller stress?

Om du har symptom på ADD men också andra psykiatriska symptom så kan du få behandling för detta också. Det brukar ge god effekt.

Vad kan jag få för behandling för ADD?

Att söka hjälp och behandling för ADHD med främst ouppmärksamhet är en viktig process som kan förbättra livskvaliteten avsevärt. Misstänker du att du lider av ADD-relaterade symptom, då kan du följa dessa steg:

Uppmärksamma dina symptom:

Notera när och hur dina symptom påverkar ditt dagliga liv. Detta kan inkludera glömska, svårigheter att organisera uppgifter, eller problem med att hålla fokus.

Konsultera en vårdgivare:

Boka en konsulterande tid med Levandla för att se hur vi kan hjälpa dig. Vi kan göra ett första bedömningsbesök för att se om du kan vara behjälpt av en utredning.

Utvärdering och diagnos:

En läkare och psykolog kommer att genomföra en serie utvärderingar, inklusive intervjuer och kognitiv testning, för att bestämma om dina symptom stämmer överens med ADD.

Behandlingsplan:

Efter diagnos tar vi fram en behandlingsplan. Denna kan inkludera medicinering, terapi, arbetsterapi och strategier för att hantera vardagen.

Medicinering:

Stimulerande och icke-stimulerande läkemedel kan förskrivas för att hjälpa till att kontrollera symptom. Läkemedlens effekter och biverkningar kommer att noggrant övervakas.

Terapi och stöd:

Kognitiv beteendeterapi (KBT) anpassad för ADHD kan rekommenderas för att hjälpa till med att hantera symptom och förbättra organisatoriska färdigheter.

Utbildning och arbetsanpassning:

Informera dig om ADD för att bättre förstå ditt tillstånd. Prata med din arbetsgivare om eventuella anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen. Är du student har du rätt till stödinsatser som mentor och längre tid vid tentamen.

Uppföljning och justering:

Regelbundna uppföljningsmöten med din läkare för att anpassa behandlingsplanen efter behov och för att hantera eventuella biverkningar eller frågor.

Ta hand om dig själv:

Livsstilsförändringar som regelbunden motion, hälsosam kost och tillräcklig sömn är viktiga för att hantera ADD. Det är också viktigt med stresshantering och att arbeta på din självkänsla.

Då det ofta kan verka utmanande att inleda en behandling kan det bästa steget i rätt riktning vara att bara ta ett samtal med en psykolog eller terapeut. Därför erbjuder vi inledande sessioner med våra terapeuter där du kan ses över video i 20 eller 45 minuter. Alltså kan du boka ett samtal bara för att känna hur det känns, allt för att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.