Bli kontaktad våra erfarna jurister

 

 

Bouppteckning från 5995kr

Enligt svensk lag måste en bouppteckning förrättas senast 3 månader efter ett dödsfall. Så snart den är färdigställd ska den skickas in till Skatteverket för registrering.

Vi på Lavendla hjälper er med bouppteckningen och säkerställer att den förrättas enligt gällande regler. Hos oss kan du vara trygg i att bouppteckningen blir korrekt utförd samt registrerad hos Skatteverket i tid. Våra jurister arbetar självklart mot fasta priser och lämnar alltid en prisuppgift för godkännande innan de påbörjar sitt arbete. En enklare bouppteckning hos oss kostar 5.995 kr. Utöver detta erbjuder vi även hjälp med bodelning och arvskifte samt upprättande av handlingar såsom testamente, äktenskapsförord och samboavtal.

Vill du ha hjälp att upprätta en bouppteckning eller har du andra frågor gällande juridik vid dödsfall? Fyll då i formuläret nedan för att bli kontaktad av våra jurister!

Det är vi som upprättar er bouppteckning

 

Bli kontaktad våra erfarna jurister

 

 

Läs vad tidigare kunder tycker om oss:

Bouppteckning från 5995kr

Enligt svensk lag måste en bouppteckning förrättas senast 3 månader efter ett dödsfall. Så snart den är färdigställd ska den skickas in till Skatteverket för registrering.

Vi på Lavendla hjälper er med bouppteckningen och säkerställer att den förrättas enligt gällande regler. Hos oss kan du vara trygg i att bouppteckningen blir korrekt utförd samt registrerad hos Skatteverket i tid. Våra jurister arbetar självklart mot fasta priser och lämnar alltid en prisuppgift för godkännande innan de påbörjar sitt arbete. En enklare bouppteckning hos oss kostar 5.995 kr. Utöver detta erbjuder vi även hjälp med bodelning och arvskifte samt upprättande av handlingar såsom testamente, äktenskapsförord och samboavtal.

Vill du ha hjälp att upprätta en bouppteckning eller har du andra frågor gällande juridik vid dödsfall? Fyll då i formuläret nedan för att bli kontaktad av våra jurister!

Hur fungerar det?

 2. Vi upprättar bouppteckningen

När vi har fått in allt material vi behöver påbörjar er personliga kontaktperson, Lia eller Karl-Axel, genast upprättandet av bouppteckningen. Vi finns alltid till hands om frågor skulle uppstå. 

3. Dödsbodelägarna kallas till ett förättningsmöte

Bouppteckningsmannen kallar till ett förrättningsmöte. Under detta möte går vi tillsammans igenom bouppteckningen och det finns möjlighet för samtliga dödsbodelägare att granska bouppteckningen i sin helhet och ställa frågor. Närvaro är inget krav, och möjlighet finns att delta via telefon. I många fall väjer de anhöriga att inte alls närvara, vilket är helt okej och detta påverkar inte bouppteckningen. Mötet är till för er, men är inget måste. 

4. Bouppteckningen skickas in till Skatteverket och godkänns

När samtliga dödsbodelägare känner sig bekväma med hur bouppteckningen upprättats skickas denna in till Skatteverket för slutligt godkännande. Detta måste ske inom 3 månader från dödsdagen.

Nöjdast kunder

Lavendla kan stolt visa upp goda recensioner från tidigare kunder. Alla kunder erbjuds möjligheten att utvärdera oss genom den oberoende tjänsten TrustPilot. Ingen begravningsbyrå har idag nöjdare kunder än Lavendla.

Tydlig prisbild

Innan vi påbörjar bouppteckningen ger vi er ett fast pris efter de förutsättningar som gäller i just ert fall. Detta för att ni inte ska behöva oroa er för dyra och utdragna uppdrag. För en normal bouppteckning tar vi 5 995kr.

Löpande kontakt

Kontakt sker över telefon och mail, då vi sköter allt administrativt arbete från vårt kontor i Stockholm. Vi välkomnar uppdrag över hela landet.

 

Beställ bouppteckningen genom att fylla i formuläret.


Fast pris fr. 5 995:-. Vi lämnar alltid prisuppgift innan vi utför tjänsten.

Bouppteckning – 5 vanliga frågor och svar:

1. Vem är bouppgivare?

Den som har hand om dödsboet och bäst känner till det kallas för bouppgivare. Bouppgivaren ska lämna uppgifter om boet till bouppteckningen. Oftast är efterlevande make/maka/sambo, barn eller annan nära anhörig bouppgivare. Bouppgivaren måste alltid närvara vid bouppteckningsförrättningen.

2. Sambo – vad gäller då? 

Den efterlevande sambon ska alltid kallas/närvara vid förrättningen och är ofta bouppgivare. Sambor har inte arvsrätt efter varandra men om det finns samboegendom och den efterlevande sambon vill begära bodelning ska detta ske senast vid bouppteckningsförrättningen. Samboegendomen ska då redovisas i bouppteckningen. Är sambon testamentstagare kan samtliga sambons tillgångar behöva redovisas.

3. Gift – måste den efterlevandes tillgångar och skulder också redovisas?

Bouppteckningen är ett underlag för bodelningen av makarnas egendom (giftorättsgods) innan arvet kan fördelas. Finns efterarvingar fungerar bouppteckningen också som underlag för att säkerställa deras rätt i den efterlevandes dödsbo. Det är därför mycket viktigt att båda makars tillgångar och skulder upptas på korrekt sätt i bouppteckningen.

4. Vilka är dödsbodelägare och efterarvingar?

Dödsbodelägare är de arvingar och testamentstagare som har omedelbar rätt till en andel i boet. Det är de dödsbodelägare som finns upptagna i bouppteckningen som har rätt till att exempelvis avsluta den avlidnes bankkonton eller sälja bostaden. Det är också mellan dessa dödsbodelägare som arvet fördelas.

Om den avlidne var gift och makarna har gemensamma barn är barnen efterarvingar. Efterarvingar måste vänta på sitt arv tills båda makarna är döda. I det fall den avlidne var gift men inte hade några bröstarvingar (barn, barnbarn osv) och det finns föräldrar/syskon/syskonbarn är dessa istället efterarvingar.  

5. Vad är en bouppteckningsförrättning?

Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas till den så kallade bouppteckningsförrättningen. Vid detta tillfälle går man igenom dödsboets samtliga tillgångar och skulder och värderar dem till marknadsvärdet på dödsdagen. Allt antecknas noga och tas upp i bouppteckningen. Även handlingar såsom testamente, äktenskapsförord, gåvobrev och liknande gås igenom och upptas i bouppteckningen.

Två utomstående förrättningsmän (får inte vara arvingar, testamentstagare eller ombud för dessa) förrättar bouppteckningen och intygar att allt är korrekt upptaget. För att Skatteverket ska godkänna och registrera bouppteckningen måste fullmakt eller bevis om kallelse finnas från de dödsbodelägare och efterarvingar som inte närvarar vid förrättningen.

Gör ditt val här: