Familjerätt

Lia och Hanna Lavendla Juridik

Hos Lavendla Juridik får du professionell juridisk rådgivning. Vi hjälper dig med alltifrån bouppteckning till bodelning och arvskifte

Vi upprättar även handlingar såsom testamente, äktenskapsförord och samboavtal.

Varmt välkommen!

Juridik vid dödsfall - Topp 5 viktiga saker du bör känna till

  1. Bouppteckning: En bouppteckningsförrättning måste hållas inom 90 dagar från dödsfallet enligt svensk lag. Själva bouppteckningshandlingen måste sedan skickas in till Skatteverket inom en månad från förrättningsdagen.
  2. Dödsboanmälan: Om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en s.k. dödsboanmälan. Om den avlidne ägde en fastighet eller annan tomträtt måste det dock alltid upprättas en bouppteckning.
  3. BodelningOm den avlidne var gift eller registrerad partner ska det i regel upprättas en bodelning. Om den avlidne var sambo görs en bodelning under förutsättning att den efterlevande sambon ber om detta.
  4. ArvskifteNär bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket och bodelningen är utförd kan ett arvskifte genomföras. Ett arvskifte är endast nödvändigt om det finns fler än en dödsbodelägare.
  5. TestamenteOm den avlidne valt att upprätta ett testamente kan detta påverka den lagstadgade arvsordningen. Ett testamente ska alltid bifogas i bouppteckningen.
Hjälp med bouppteckningen? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.

Juridik vid dödsfall

Juridik vid dödsfall är ofta förenat med många frågor och funderingar. När måste bouppteckningen senaste vara klar? När måste man göra en dödsboanmälan? Vad är en bodelning? Vem kan hjälpa oss med arvskiftet? Ska vi betala dödsboets räkningar eller inte? Dessa är några av alla vanliga frågeställningar som vi på Lavendla Juridik ofta möter.

När någon avlidit är det med andra ord många viktiga saker att sätta sig in i på kort tid och därför kan det vara skönt att luta sig mot en professionell jurist med god erfarenhet av juridik vid dödsfall. Korrekt utformade juridiska underlag är mycket viktigt eftersom man annars riskerar att få handlingarna ogiltigförklarade vilket kan ge oförutsedda konsekvenser i framtiden. Vi på Lavendla Juridik hjälper dig och tar ansvar för att allt blir rätt och riktigt.

Video 2 min - Ekonomi och bouppteckning vid dödsfall

 

 

Lavendla Juridik hjälper er även med juridiska frågor som ofta uppstår mitt i livet

Vi på Lavendla Juridik arbetar inte enbart med juridik vid dödsfall utan även med familjerättsliga frågor. Vi hjälper er att besvara juridiska frågor kring exempelvis komplexa familjeförhållanden med både gemensamma barn och bonusbarn, skillnaden mellan sambo och äktenskap vad gäller arv, skilsmässa och så vidare.

Har du frågor kring familjejuridik eller juridik vid dödsfall? Kontakta oss på Lavendla så hjälper vi dig!