Hem / Familjerätt / Äktenskap & Skilsmässa

Äktenskap & Skilsmässa

Arvskifte med hjälp av Lavendla Juridik

Att skiljas är ofta en av de svåraste processerna man kan genomgå i livet. Massor av praktiska och juridiska moment måste beaktas under omständigheter när de flesta känner djup sorg. Lavendla Juridik kan reda ut det du inte har koll på och hjälpa till med det du inte orkar. Tveka inte att höra av dig på telefonnummer 0771 – 22 21 21 eller mejla [email protected].

Topp 5 viktiga fakta och regler att känna till gällande äktenskap och skilsmässa

  1. Ansökan om skilsmässa (vilket formellt kallas äktenskapsskillnad) ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns några barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
  2. Efter att äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har en starkt personlig karaktär.
  3. Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
  4. Genom ett äktenskapsförord kan makarna avtala om att all egendom, eller en viss del, ska vara enskild. Att egendom är enskild innebär att den inte kommer att ingå vid en framtida bodelning.
  5. Om de tidigare makarna inte kan enas om hur bodelningen ska gå till kan en bodelningsförrättare utses. Bodelningsförrättaren har rätt att, om det inte går att medla fram en uppgörelse, själv bestämma hur giftorättsgodset ska fördelas.
Hjälp med bodelning? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.