Hem / Familjerätt / Äktenskap & Skilsmässa / Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap

En bodelning kan göras även om makarna inte vill skilja sig. Det kallas då bodelning under bestående äktenskap. Ett vanligt förekommande synonymt begrepp är bodelning inom äktenskapet. Om du vill ha rådgivning eller hjälp med att genomföra en sådan bodelning är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik på 0771 – 22 21 21 eller [email protected]

Även om ett gift par inte tänker skilja sig har de möjlighet att genomföra en bodelning, vilket då benämns bodelning under bestående äktenskap. Det kan till och med vara en riktigt bra idé om det exempelvis råder en ekonomisk obalans i äktenskapet och makarna vill att egendomen ska bli mer rättvist fördelad i formell bemärkelse.

En bodelning under bestående äktenskap förutsätter att en anmälan görs till Skatteverket. Någon särskild blankett behövs inte men det måste naturligtvis framgå av anmälan vilka makarna är. När anmälan gjorts är det fritt fram att gå vidare med själva bodelningen. Det bodelningsavtal som upprättas behöver inte registreras hos Skatteverket men det går ändå att göra på frivillig grund.

Bodelningsavtalet används sedan som underlag för att i praktiken verkställa makarnas önskemål, exempelvis vid ansökan om förändrad lagfart hos Lantmäteriet eller för överföring av aktier från en depå till en annan.

Hjälp med bodelning? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.