Hem / Familjerätt / Äktenskap & Skilsmässa / Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa

Efter en skilsmässa ska bodelning ske. Då kommer de tidigare makarna överens om hur deras respektive egendom ska fördelas. En bodelningsprocess kan vara påfrestande både mentalt och praktiskt och det är ofta klokt att anlita en jurist som stöd. Om du behöver hjälp med att genomföra en bodelning är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik på 0771 – 22 21 21 eller [email protected]

Utgångspunkten för en bodelning vid skilsmässa är att tidigare makar ska dela lika på den egendom som ingår i giftorättsgodset. Giftorättsgods är i stort sett all egendom som inte är enskild. Egendom kan vara enskild till följd av ett äktenskapsförord eller genom ett villkor i ett gåvobrev eller ett testamente. Förutom enskild egendom är strikt personliga tillhörigheter, som klädesplagg och födelsedagspresenter, i normalfallet undantagna för bodelning.

Efter att avdrag gjorts för respektive persons skulder ska giftorättsgodset fördelas lika. I första hand ska de tidigare makarna få behålla den egendom som de redan äger. Om det inte är praktiskt möjligt, och det heller inte går att lösa med pengar, måste dock den maken avstå egendom till förmån för den andra maken.

De tidigare makarnas överenskommelse om bodelningen ska dokumenteras i ett bodelningsavtal som ska skrivas under av dem båda. Bodelningsavtalet kommer till praktisk användning när exempelvis äganderätten till en fastighet eller en bostadsrätt ska förändras. Av bodelningsavtalet ska det framgå vilken egendom som finns och hur den ska fördelas. Bodelningsavtalet behöver inte registreras hos någon myndighet men bör naturligtvis förvaras

på ett säkert ställe. Det är dock möjligt att frivilligt skicka in bodelningsavtalet till Skatteverket för registrering.

Hjälp med bodelning? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.