Hem / Familjerätt / Arv & Dödsbo

Arv & Dödsbo

Dödsbo Lavendla Begravningsbyrå

Vem får ärva när en person har gått bort? Vad är ett dödsbo och hur ska det förvaltas? Vad händer om det inte går att komma överens? Det finns många mer eller mindre komplicerade frågor att reda ut i samband med ett dödsfall. Oavsett vad du funderar över eller behöver hjälp med finns vi på Lavendla Juridik till hands. Ring oss på 0771 – 22 21 21 eller mejla [email protected].

Topp 5 viktiga fakta och regler som du bör känna till

  1. Lagregler om arv och dödsbon återfinns främst i ärvdabalken. I ärvdabalken föreskrivs vilka som har arvsrätt. Bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) har den starkaste arvsrätten och kan inte göras arvlösa genom testamente. Övriga legala arvingar är i turordning föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar samt föräldrars syskon. Kusiner har ingen arvsrätt.

  2. När en person avlidit uppstår ett dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som, i väntan på arvskifte, förvaltar den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboets företräds av den avlidnes arvingar och eventuella testamentstagare. Om den avlidne utsett en testamentsexekutor är det denne som ansvarar för dödsboförvaltningen. I de fall det saknas både legala arvingar och ett testamente tillfaller arvet Allmänna Arvsfonden.

  3. När en person avlidit sammanställs dennes tillgångar och skulder i en bouppteckning som skickas in till Skatteverket. Bouppteckningen kan under vissa förutsättningar ersättas av en dödsboanmälan.

  4. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska förvaltas och avvecklas kan en boutredningsman utses. Boutredningsmannen ska i första hand medla fram en frivillig lösning men kan också självständigt fatta beslut om hur arvskiftet ska gå till.

  5. Ett dödsbo upplöses genom arvskifte. Ett arvskifte innebär att den avlidnes tillgångar portioneras ut till arvingar och eventuella testamentstagare.

 

Hjälp med arvskiftet? - Bli kontaktad av jurist

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.