Hem / Familjerätt / Arv & Dödsbo / Arvskifteshandling och regler

Arvskifteshandling och regler

Arvskifte med hjälp av Lavendla Juridik

En arvskifteshandling reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas. Om du har funderingar kring hur arvskifteshandlingen ska utformas, eller vill ha hjälp med att upprätta den, är du varmt välkommen att kontakta Lavendla på 0771 – 22 21 21 eller [email protected].

 

En arvskifteshandling är ett skriftligt dokument där det framgår hur de tillgångar som en avliden person lämnat efter sig konkret ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Arvskifteshandlingen behöver inte följa någon särskild blankett eller mall. Arvskifteshandlingen baserar sig på den bouppteckning som tidigare givits in till Skatteverket samt andra relevanta handlingar, exempelvis testamente, gåvobrev och tidigare avliden makes/makas bouppteckning. Därutöver är det nödvändigt att ta hänsyn till arvskiftets regler och tvingande bestämmelser i lagstiftningen, som vad gäller arv hittas i ärvdabalken.

Vad innebär arvskiftet i praktiken?

När all formalia är avklarad ska dödsbodelägarna få ut tillgångar till ett värde som motsvarar deras respektive andelar i dödsboet. Det som skiftas ut kan vara alltifrån en fastighet till aktier och pengar på ett bankkonto där utbetalning sker efter upprättandet av arvskiftet. Egendom som är svår att dela på eller säljas ska i första hand tillfalla en ensam dödsbodelägare. Om egendom, exempelvis en fastighet, tilldelas flera dödsbodelägare innehas fastigheten därefter med så kallad samäganderätt.

Det är inte nödvändigt att göra exakt så som lagen eller ett eventuellt testamente säger. Om samtliga dödsbodelägare är överens kan en annan fördelning av den avlidnes egendom bli aktuell. Detta kan ibland vara nödvändigt av praktiska skäl. För att säkerställa att det inte uppstår några framtida konflikter ska alla överenskommelser mellan dödsbodelägarna noggrant antecknas i arvskifteshandlingen.

Hjälp med arvskiftet? - Bli kontaktad av jurist

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.