Hem / Familjerätt / Arv & Dödsbo / Arvsrätt

Arvsrätt

Dödsbo Lavendla Begravningsbyrå

Arvsrätt är samlingsbegreppet för de lagar och regler som styr vilka släktingar som har rätt till arv. Vissa delar av arvsrätten är allmänbildning som de flesta känner till – medan annat är betydligt mer komplicerat. Har du generella frågor kring arvsrätt eller behöver du exempelvis hjälp med att upprätta ett testamente för att säkerställa att ditt arv fördelas på det vis som du önskar? Tveka inte att höra av dig till oss på Lavendla Juridik. Du når oss på 0771 – 22 21 21 eller [email protected].

 

Vem ärver vem?

De kategorier av anhöriga till en avliden person som har rätt till arv rangordnas i en så kallad arvsordning. Högst upp i arvsordningen befinner sig bröstarvingar (barn, barnbarn osv.). Därefter följer den avlidnes föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar samt föräldrars syskon. Kusiner och andra avlägsna släktingar har ingen arvsrätt och är därför beroende av att det finns ett testamente för att få ta del av kvarlåtenskapen.

Det är bara bröstarvingar som har en absolut rätt till arv (genom den så kallade laglotten). Den som inte har någon bröstarvinge kan således med bindande juridisk verkan testamentera bort samtliga sina tillgångar, exempelvis till en vän eller en välgörenhetsorganisation.

Om den som avlidit var gift, inte efterlämnar något testamente och det bara finns gemensamma barn ärver den efterlevande maken/makan allt. Bröstarvingarna får, om det inte finns ett testamente som säger annorlunda, ta del av arvet först när den sista föräldern går bort. Den efterlevande maken/makan får disponera arvet efter eget huvud men får inte skänka bort den avlidnes kvarlåtenskap. Med juridisk terminologi har den efterlevande maken/makan fri förfoganderätt, men inte full äganderätt, över arvet.

Om den som avlidit har barn utanför äktenskapet, vilka kallas särkullbarn, så har dessa barn rätt att få ut sin del av arvet omedelbart. Särkullbarn kan dock välja att avstå arv till dess att den efterlevande makan/maken går bort. Sambor har ingen arvsrätt och får därför endast ärva om det finns ett testamente.

Hjälp med arvskiftet? - Bli kontaktad av jurist

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.