Bodelning

Bodelning Lavendla BegravningsbyråBodelning vid dödsfall

En bodelning kan äga rum vid dödsfall, separation mellan sambor, skilsmässa och under ett bestående äktenskap. När man pratar om bodelning i samband med dödsfall, inkluderas denna handling ofta i det man kallar för arvskifte, som hanterar eventuella arv. Funktion av en bodelning vid dödsfall är att giftorättsgodset ska fördelas lika mellan makarna, där huvudregeln är att hälften av de kvarvarande medlen tillfaller den efterlevande, och den andra hälften tillfaller den avlidnes barn. Detta gäller bara för bodelningen under förutsättning att det inte finns något äktenskapsförord som säger något annat.

 

 

Hjälp med bodelning? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.