Hem / Familjerätt / Gåvobrev / Gåvobrev för fastighet

Gåvobrev för fastighet

Gåvobrev för fastighet – ett krav för att kunna ge bort fastigheten.

När du önskar skänka bort en fastighet krävs det att ett gåvobrev upprättas. Gåvobrevet fyller då samma funktion som ett köpekontrakt och fungerar som underlag för lagfart och ansökan om eventuella banklån med fastigheten som säkerhet.

Om gåvogivaren så önskar kan gåvobrevet innehålla särskilda villkor. När det finns flera arvingar är det exempelvis inte ovanligt att man i gåvobrevet skriver att fastigheten ska ses som ett förskott på arv. Andra viktiga frågor att fundera över vid upprättandet av ett gåvobrev gällande fastighet kan vara:

  • Ska fastigheten vara mottagarens enskilda egendom och därigenom vara skyddad från framtida anspråk från make/maka eller sambo efter en skilsmässa eller separation?
  • Ska mottagaren kunna sälja fastigheten? Och ska någon i sådana fall ha förtur att köpa den?
  • Ska du som gåvogivare fortfarande ha möjlighet att nyttja fastigheten?
  • Ska gåvan kombineras med en gåva av pengar för att säkerställa att gåvomottagaren har råd att finansiera fastighetens löpande omkostnader?

Helt klart är att listan på potentiella villkor i ett gåvobrev för en fastighet kan göras lång.

Oavsett fastighetens värde och eventuella villkor är det en absolut nödvändighet att uppfylla alla de formkrav som finns för gåva av en fastighet. Om samtliga formkrav inte är uppfyllda anses gåvan ogiltig. Känner du till formkraven? Inte? Lugn, vi går igenom dem nedan.

Formkrav vid gåvobrev för fastighet – säkerställ att gåvobrevet är giltigt!

Formkraven gällande gåva av fastighet (vilket är en form av överlåtelse) regleras i jordabalkens fjärde kapitel. Där kan man läsa att ett gåvobrev för fastighet måste uppfyllda fyra formkrav för att gåvan ska anses giltig (samma som vid köp/försäljning av fastighet):

  • Först och främst måste det finnas en skriftlig handling (alltså själva gåvobrevet).
  • För det andra måste det framgå att gåvogivare överlåter fastigheten (som ska anges med den formella beteckningen) till gåvomottagaren. Detta kallas för en överlåtelseförklaring.
  • För det tredje måste gåvobrevet specificera hur stor andel av fastigheten som överlåts, exempelvis 100 eller 50 procent.
  • För det fjärde måste både gåvogivaren och gåvomottagaren skriva under gåvobrevet.

Vid upprättande av ett gåvobrev för fastighet är det många som tror att namnteckningarna måste bevittnas för att gåvobrevet ska anses giltigt. Detta är dock felaktigt. Gåvobrevet är giltigt utan vittnen. För att kunna få lagfart på fastigheten, vilket är absolut nödvändigt, krävs det dock att gåvogivarens namnteckning bevittnats av två personer. Därmed kan man säga att bevittning i praktiken är ett formkrav för att en gåva av fastighet ska kunna fullbordas.

Lavendla Juridik hjälper dig att upprätta gåvobrevet

Innan upprättandet av ett gåvobrev är det en god idé att fundera över de frågeställningar som ofta uppstår i samband med gåvor. Ska gåvomottagaren få gåvan som enskild egendom, vilket gör att den inte omfattas av en eventuell framtida bodelning? Ska du som gåvogivare av exempelvis ett fritidshus ha fortsatt nyttjanderätt? Ska gåvomottagaren överta lånen på bostadsrätten om det är vad du skänker bort? Ska gåvotagarens framtida arv påverkas av gåvan?

Helt klart finns det många viktiga frågor att ta ställning till. Vi på Lavendla Juridik hjälper dig gärna att reda ut alla frågetecken. Hos oss får du ett skräddarsytt gåvobrev anpassat efter just din situation, vilket skapar trygghet både för dig och gåvomottagaren. Kontakta oss på 0771 – 22 21 21 eller maila oss på [email protected] så hjälper vi dig!

Har du frågor om familjejuridik eller vill ha hjälp med ett konkret ärende? Tveka inte att kontakta Lavendla Juridik på 0771 – 22 21 21 eller [email protected].

Läs mer om:

Gåvobrev - generellt

Gåvobrev för bostadsrätt

Gåvobrev för pengar och lös egendom.

Hjälp med gåvobrev? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.