Hem / Familjerätt / Juridisk ordlista

Juridisk ordlista

Arvinge

Arvsavstående

Arvsskatt

Arvstvist

Bodelning

Bouppteckningsförrättning

Bouppteckningsman

Dödsbodelägare

Efterarvinge

Enskild egendom

Fri förfoganderätt

Full äganderätt

Giftorättsgods

Inbördes testamente

Legatarie

Sambo

Skiftesman

Tilläggsbouppteckning

Tvångsskifte