Bodelning

Syftet med en bodelning är att dela upp egendom som finns inom ramen för ett samboförhållande eller äktenskap. Bodelning aktualiseras vid dödsfall, separation och skilsmässa. Olika bodelningsregler gäller beroende av om de involverade parterna varit sambor eller gifta makar (dödsboet är part vid dödsfall). Makar har betydligt större rätt till varandras egendom än sambor.