Bouppteckningsman

Bouppteckningsman (vilket egentligen kallas förrättningsman) är den person som, tillsammans med ytterligare en bouppteckningsman, skriver under bouppteckningen och intygar att den är korrekt. En bouppteckningsman får inte själv ha ett intresse i dödsboet. Det är alltså inte tillåtet att vara dödsbodelägare och bouppteckningsman samtidigt. En bouppteckningsman får heller inte vara boutredningsman eller testamentsexekutor.