Legatarie

Begreppet legatarie avser en person som enligt ett testamente ska få någonting särskilt – exempelvis en bild eller en bestämd summa pengar. En legatarie är inte dödsbodelägare och deltar därmed inte förvaltningen av dödsboet.