Sambo

Definitionen av begreppet sambo är att två personer lever ett parförhållande med gemensamt hushåll. När det kommer till arvsrätt har sambor ett mycket sämre juridiskt utgångsläge än gifta makar. Den som vill säkerställa att en sambo får ta del av arv bör därför upprätta ett testamente.