Arvslott & Laglott

Arvskifte med hjälp av Lavendla Juridik

Laglotten är den del av ett arv som enligt lag måste gå till den avlidnes bröstarvingar, givet att några sådana finns. Laglotten motsvarar 50 procent av den så kallade arvslotten och är väldigt viktig att ta hänsyn till vid upprättande av testamente. Om du har frågor kring laglott eller något annat med arvsrättslig anknytning är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik. Vi hjälper dig snabbt, smidigt och tryggt till ett fast pris. Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

 

Vad är en laglott?

Laglotten är den del av ett arv som den avlidne inte får bestämma över genom ett testamente. Begreppet laglott blir bara relevant när det finns bröstarvingar till den avlidne (det vill säga barn, barnbarn och så vidare). Enligt lag har bröstarvingar alltid rätt till totalt 50 procent av den så kallade arvslotten. Arvslotten är den del av den avlidnes tillgångar som lagen säger ska tillfalla bröstarvingarna. Om testamente saknas är bröstarvingars arvslott 100 procent av det värde som finns i dödsboet.

Vad händer om ett testamente inkräktar på laglotten?

Det är naturligtvis inget praktiskt problem att upprätta ett testamente som inkräktar på bröstarvinges laglott. Problem uppstår först om bröstarvingen ifråga vägrar rätta sig efter den vilja som uttrycks i testamentet. En bröstarvinge som anser att dennes rätt till laglott blivit kränkt kan driva rättsprocess mot andra dödsbodelägare och/eller klandra ett eventuellt testamente. Sådana processer är ofta både långdragna och kostsamma. Därför är det viktigt att vid upprättande av testamente noga tänka igenom vilka konsekvenser den tilltänkta fördelningen av arvet kan ge upphov till.