Samboavtal

lavendla-juridik-hjalper-er-skriva-samboavtal

Att upprätta ett samboavtal är ett utmärkt beslut för den som vill undvika onödigt bråk i samband med en separation. Genom samboavtal kan man ange om någon egendom, och i sådana fall vilken, som (inte) ska omfattas av sambolagens bodelningsregler. Vill du ha hjälp med att upprätta ett samboavtal? Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Samboavtal: Topp 5 viktiga fakta och regler som du bör känna till

  1. Sambor som inte upprättat ett samboavtal omfattas automatiskt av sambolagens regler gällande bodelning.

  2. Ett samboavtal innebär att sambolagens bodelningsregler helt eller delvis sätts ur spel.

  3. Samboavtalet kan reglera äganderätten till bostad (fastighet eller bostadsrätt) och bohag som införskaffats för gemensamt bruk.

  4. Ett samboavtal fyller samma funktion, fast mer begränsat, som ett äktenskapsförord. Eftersom det är viktigt att ta hänsyn till individuella behov är det klokare än prata med en jurist än att använda sig av en mall.

  5. Samboavtal medför inget ekonomiskt skydd vid ett dödsfall. Den sambo som vill ge sin efterlevande ett sådant skydd behöver skriva ett testamente.

Lavendla Juridik hjälper er med samboavtalet

Att bli sambo är för många det mest fantastiska som hänt i livet. I ett sådant läge kan det kännas tråkigt och oromantiskt att överväga juridiska konsekvenser vid en eventuell framtida separation. Det är dock viktigt att vara medveten om sambolagens regler, som i stort innebär att bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk ska delas lika om samboförhållandet upphör. Konkret kan detta innebära att en sambo som betalat för hela bostaden, i syfte att bo där tillsammans med sin partner, måste dela med sig av halva bostadens värde efter en separation.

För de sambor som vill gardera sig mot framtida bråk är ett samboavtal ett utmärkt verktyg. Ett samboavtal reglerar vem som ska äga vad efter en separation och kan helt eller delvis sätta sambolagens bodelningsbestämmelser ur spel.

Ska ni skriva samboavtalet själva?

Det går att skriva ett samboavtal på egen hand men vi på Lavendla Juridik rekommenderar varmt att stämma av frågan med en familjerättsjurist. Därigenom elimineras alla risker för felaktigheter och tolkningsutrymme. Med ett samboavtal kan du och din partner fokusera på det som är viktigt och känna trygghet i att ni inte kommer behöva gräla om materiella ting om ni någon gång skulle välja att gå skilda vägar.

Gratis mall på samboavtal!

Vi på Lavendla kan erbjuda er en gratis mall på samboavtal om ni istället för att ta hjälp av en jurist vill upprätta ert samboavtal själva. Genom att använda en mall för samboavtal får ni en bra juridisk ram för hur avtalet ska se ut, dock är det viktigt att notera att en mall inte tar hänsyn till särskilda behov som kan finnas i just ert specifika fall. Om ni använder en mall till att upprätta ert samboavtal uppmanar vi er till att konsultera med en jurist eller någon annan juridisk kunnig person för att se till så att samboavtalet är korrekt och giltigt.

Samboavtalet reglerar vem som har rätt till vad i händelse av en separation eller om den ena sambon avlider.

fa-hjalp-med-samboavtal-hos-lavendla-juridikEtt samboförhållande kan enligt sambolagen upphöra på tre olika sätt: genom giftermål, genom att samborna flyttar isär eller genom att en av samborna avlider. När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas lika om en av samborna begär det, detta kallas för bodelning mellan sambor. Under förutsättning att bägge sambor är i livet ska begäran om bodelning framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Om samborna är överens om fördelningen av samboegendomen krävs ingen formell bodelning eller dokumentation. Om parterna å andra sidan är oense om fördelningen ska en skriftlig bodelning förrättas och skrivas under senast ett år efter separationen.

Om samboförhållandet upphört till följd av ett dödsfall ska bodelning mellan sambor ske under förutsättning att den efterlevande sambon begär det. Den efterlevande sambon måste senast begära bodelning mellan sambor vid bouppteckningsförrättningen. Bouppteckningsförrättningen äger normalt rum inom 90 dagar från dödsfallet.

Ett samboavtal ger inget efterlevandeskydd. För att skydda en efterlevande sambo måste samboavtalet kompletteras med ett testamente

Sambor ärver inte varandra. Detta gäller oavsett hur länge samboförhållandet har varat och oavsett om samborna har gemensamma barn eller inte. Den avlidne sambons egendom fördelas istället i första hand på den avlidnes bröstarvingar vilket är barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Om den avlidne sambon inte har några bröstarvingar fördelas arvet istället på den avlidnes föräldrar alternativt syskon så till vida att föräldrarna är avlidna.

samboavtal-med-hjalp-av-lavendla-begravningsbyraJust på grund av ovanstående faktum är det viktigt att som sambor se över hur man vill att kvarlåtenskapen (det som man lämnar efter sig när man dör) ska fördelas om den ena avlider. Därefter bör man skriva ett testamente som reglerar detta. Testamentet är ett viktigt komplement till samboavtalet eftersom samboavtalet i sig inte ger något ekonomiskt skydd för den efterlevande sambon vid ett eventuellt dödsfall. Samboavtalets funktion är snarare att avtala bort sambolagens bestämmelser om bodelning vilket i sin tur gör det möjligt för respektive part att lämna samboförhållandet utan att behöva dela med sig av sin egendom.

Det går inte att med giltig verkan skriva in i ett samboavtal att man önskar fördela en viss andel av sin kvarlåtenskap till en eventuellt efterlevande sambo. För att en sådan önskan ska ha någon reell inverkan på fördelningen av den avlidnes egendom måste den uttryckas i formen av ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt måste det följa vissa formkrav. Avslutningsvis vill vi också nämna att det finns vissa begränsningar när det kommer till att testamentera sin kvarlåtenskap till en efterlevande sambo. Oavsett om det finns ett inbördes testamente mellan sambor eller inte har nämligen barnen till den avlidne sambon alltid rätt att få ut sin laglott.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med ett Samboavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik