Samboavtal

lavendla-juridik-hjalper-er-skriva-samboavtalÄr du sambo eller funderar på att bli? Se då till att skydda dig själv ekonomiskt med hjälp av ett samboavtal.

Slå oss en signal på  0771 - 22 21 21 eller maila oss på [email protected] så skräddarsyr vi ett samboavtal efter just er situation!

Samboavtal – Topp 5 viktiga saker du bör känna till

  1. Sambor som inte skrivit ett samboavtal omfattas per automatik av sambolagen.
  2. Bestämmelserna i sambolagen kan avtalas bort med hjälp av ett skriftligt samboavtal.
  3. Samboavtalet reglerar vem som har rätt till vad i händelse av en separation eller om den ena sambon avlider.
  4. Ett samboavtal ger inget efterlevandeskydd. För att skydda en efterlevande sambo ekonomiskt måste samboavtalet ofta kompletteras med ett testamente.
  5. Att ta hjälp från en erfaren familjerättsjurist vid upprättandet av ett samboavtal är att investera i trygghet. Ta hjälp av våra erfarna jurister redan idag! Du når dem på [email protected] eller på telefonnummer  0771 - 22 21 21.

samboavtal-lavendla-juridik

Vi på Lavendla Juridik hjälper er med samboavtalet

Att flytta ihop och bli sambo med den man håller kär innebär för de flesta en fantastisk känsla. Den som inte tänker sig för när hen går in i ett samboförhållande riskerar dock att drabbas av svåra ekonomiska konsekvenser om samboförhållandet upphör. Därför är det en god idé att skriva ett samboavtal.

Vi på Lavendla Juridik får ofta frågor kring huruvida man kan skriva ett samboavtal själv eller inte - det kan man absolut göra, det är dock ingenting vi rekommenderar. De långsiktiga fördelarna med ett korrekt utformat samboavtal är nämligen betydande och av stor vikt för din privatekonomi i det fall samboförhållandet plötsligt skulle upphöra pga. separation eller dödsfall.

Genom att ta hjälp av våra erfarna jurister får ni ett skräddarsytt samboavtal och undviker på så sätt framtida privatekonomiska bakslag. Våra jurister kan dessutom hjälpa er att skriva ett korrekt utformat testamente vilket för många är ett viktigt komplement till samboavtalet. Kontakta våra jurister på [email protected] eller ring oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 så hjälper vi er redan idag!

Har du frågor om samboavtal eller vill du veta mer om de topp 5 viktigaste sakerna om samboavtal? Se då till att läsa mer nedan!

Bli kontaktad av våra erfarna jurister

Samboavtalet reglerar vem som har rätt till vad i händelse av en separation eller om den ena sambon avlider

fa-hjalp-med-samboavtal-hos-lavendla-juridikEtt samboförhållande kan enligt sambolagen upphöra på tre olika sätt: genom giftermål, genom att samborna flyttar isär eller genom att en av samborna avlider. När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas lika om en av samborna begär det, detta kallas för bodelning mellan sambor. Under förutsättning att bägge sambor är i livet ska begäran om bodelning framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Om samborna är överens om fördelningen av samboegendomen krävs ingen formell bodelning eller dokumentation. Om parterna å andra sidan är oense om fördelningen ska en skriftlig bodelning förrättas och skrivas under senast ett år efter separationen.

Om samboförhållandet upphört till följd av ett dödsfall ska bodelning mellan sambor ske under förutsättning att den efterlevande sambon begär det. Den efterlevande sambon måste senast begära bodelning mellan sambor vid bouppteckningsförrättningen. Bouppteckningsförrättningen äger normalt rum inom 90 dagar från dödsfallet.

Ett samboavtal ger inget efterlevandeskydd. För att skydda en efterlevande sambo måste samboavtalet kompletteras med ett testamente

Sambor ärver inte varandra. Detta gäller oavsett hur länge samboförhållandet har varat och oavsett om samborna har gemensamma barn eller inte. Den avlidne sambons egendom fördelas istället i första hand på den avlidnes bröstarvingar vilket är barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Om den avlidne sambon inte har några bröstarvingar fördelas arvet istället på den avlidnes föräldrar alternativt syskon så till vida att föräldrarna är avlidna.

samboavtal-med-hjalp-av-lavendla-begravningsbyraJust på grund av ovanstående faktum är det viktigt att som sambor se över hur man vill att kvarlåtenskapen (det som man lämnar efter sig när man dör) ska fördelas om den ena avlider. Därefter bör man skriva ett testamente som reglerar detta. Testamentet är ett viktigt komplement till samboavtalet eftersom samboavtalet i sig inte ger något ekonomiskt skydd för den efterlevande sambon vid ett eventuellt dödsfall. Samboavtalets funktion är snarare att avtala bort sambolagens bestämmelser om bodelning vilket i sin tur gör det möjligt för respektive part att lämna samboförhållandet utan att behöva dela med sig av sin egendom.

Det går inte att med giltig verkan skriva in i ett samboavtal att man önskar fördela en viss andel av sin kvarlåtenskap till en eventuellt efterlevande sambo. För att en sådan önskan ska ha någon reell inverkan på fördelningen av den avlidnes egendom måste den uttryckas i formen av ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt måste det följa vissa formkrav. Avslutningsvis vill vi också nämna att det finns vissa begränsningar när det kommer till att testamentera sin kvarlåtenskap till en efterlevande sambo. Oavsett om det finns ett inbördes testamente mellan sambor eller inte har nämligen barnen till den avlidne sambon alltid rätt att få ut sin laglott.

Har du frågor om samboavtal eller vill du ha hjälp ett upprätta ett samboavtal redan idag? Kontakta då våra jurister på [email protected] eller ring oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 så hjälper vi dig!

 

Bli kontaktad av våra erfarna jurister