Hem / Familjerätt / Testamente

Testamente

Skriv testamente hos Lavendla Juridik

Vill du ha hjälp med att skriva testamente eller ska du skriva testamentet själv och har allmänna funderingar kring ett testamentes funktion, utformning och konsekvenser? Ska testamentet registreras?

Tveka inte att höra av dig till Lavendla Juridik på telefonnummer 0771 – 22 21 21 eller mejla [email protected]. Vi ger dig snabb, professionell och trygg service.

 

Testamente: Topp 5 viktiga fakta och regler som du bör känna till

  1. Ett testamente är den enda handling som gör det möjligt att avvika från de arvsbestämmelser som återfinns i ärvdabalken. Ett testamente måste, för att vara giltigt, skrivas under och bevittnas av två personer. Den som upprättat testamentet ska som huvudregel vara myndig. Det går utmärkt att skriva ett testamente själv – men det är klokt att ta hjälp av en jurist. Testamenten behöver inte följa någon särskild mall.

  2. Det är inte möjligt att göra bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) arvlösa med hjälp av ett testamente. Bröstarvingar har alltid rätt till sina laglotter, som tillsammans utgör halva kvarlåtenskapen.

  3. Ett testamente kan när som helst upphävas eller ändras. Vid ändringar är det dock viktigt att på nytt uppfylla ärvdabalkens formkrav.

  4. Innan ett testamente kan läggas till grund för arvskifte måste det vinna laga kraft. Om testamentet är formellt ogiltigt eller inkräktar på bröstarvingars rätt till laglott kan testamentet klandras genom en domstolsprocess.

  5. Om ett testamente innehåller ett villkor om att den testamenterade egendomen ska vara ”enskild” innebär det att egendomen inte omfattas vid en bodelning om mottagaren skulle avlida, skilja sig eller separera. Detta är ett effektivt sätt att ”skydda” den testamenterade egendomen.

Vad är ett testamente hur skriver man ett testamente (själv)?

Ett testamente är en skriftlig handling som möjliggör för testatorn (det juridiska begreppet för den som upprättat ett testamente) att inom vissa gränser bestämma vad som ska hända med dennes ägodelar efter döden. För att vara giltigt måste ett testamente skrivas under av testatorn, som ska vara myndig, och dessutom vara bevittnat av två personer. Även omyndiga personer får upprätta testamenten men det gäller då bara inkomster som den omyndige fått tack vare eget arbete.

De som bevittnar testamentet får inte själva omfattas av testamentet men det är inte nödvändigt att de känner till testamentets innehåll. Ett testamente gäller omedelbart efter att det upprättats enligt lagens bestämmelser och behöver inte registreras någonstans.

Bli kontaktad av våra erfarna jurister

Varför bör jag skriva ett testamente?

Om du av någon anledning önskar att de arvsregler som återfinns i ärvdabalken inte ska följas är ett testamente nödvändigt. Om du helt saknar bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) är det möjligt att helt fritt bestämma vad som ska hända med kvarlåtenskapen. Släktingar som inte är bröstarvingar har ingen tvingande rätt till arv. I ett scenario utan bröstarvingar är det därför fullt möjligt att testamentera all egendom till exempelvis en kompis eller en välgörenhetsorganisation.

Om du är sambo och vill att din partner efter din död ska få någonting utöver bostad och bohag är det absolut nödvändigt att skriva ett testamente. Detta eftersom sambor inte har någon lagreglad rätt till arv. När det finns särkullbarn kan ett testamente vara extra betydelsefullt, eftersom särkullbarn har rätt att få ut arv omedelbart.

Vad kan jag inte påverka med hjälp av ett testamente?

Den mest betydelsefulla begränsningen gällande vad som kan bestämmas i ett testamente är att det inte går att göra bröstarvingar arvlösa. Bröstarvingar har alltid rätt till det som kallas för laglott, vilket utgör hälften av kvarlåtenskapen. Om du har två barn och efterlämnar 100 000 kr i tillgångar är det därför endast möjligt att testamentera bort 50 000 kr. Ett testamente ska heller inte förväxlas med ett äktenskapsförord, som har att göra med bodelning efter skilsmässa och dödsfall. 

Har du allmänna frågor kring testamente eller behöver du hjälp med att upprätta ett sådant? Tveka inte att höra av dig till Lavendla Juridik på telefonnummer 0771 – 22 21 21 eller mejla [email protected].

 

Bli kontaktad av våra erfarna jurister