Hem / Familjerätt / Testamente / Ändra eller upphäva testamente

Ändra eller upphäva testamente

Ett testamente kan när som helst ändras eller upphävas. Det är i en ändringssituation väldigt viktigt att efterleva precis samma formkrav som gäller vid upprättande av ett helt nytt testamente. Om du vill ha hjälp med att upprätta eller ändra ett testamente är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik på 0771 – 22 21 21 eller [email protected]

Bara för att ett testamente en gång upprättats är det inte säkert att testatorns vilja kommer att förbli densamma under resten av livet. Nya önskemål, behov och prioriteringar kan uppkomma och i ett sådant scenario behöver det befintliga testamentet antingen upphävas eller ändras.

Det bästa sättet att upphäva ett testamente är att förstöra det. Testamenten är bara juridiskt giltiga i original, så om ett ursprungligt testamente bränns upp eller strimlas har eventuella kopior inte något värde. Dock är det bra att vid ett upphävande även förstöra kopior, för att minimera risken för konflikter bland de framtida dödsbodelägarna.

Vid ändring av testamente ska samma formkrav följas som vid upprättande av ett helt nytt testamente. Ändringen måste alltså undertecknas av testatorn och bevittnas av två personer. För att undvika missförstånd och tolkningsutrymme kan det vara klokt att, när en ändring behöver göras, skriva ett helt nytt testamente och baka in den aktuella ändringen.

Bli kontaktad av våra erfarna jurister