Hem / Familjerätt / Testamente / Formkrav & förvaring av testamente

Formkrav & förvaring av testamente

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att ett antal så kallade formkrav är uppfyllda. Om ett eller flera formkrav inte uppfyllts är testamentet i sin helhet ogiltigt. Om du vill upprätta ett testamente och känna dig säker på att testamentet lever upp till formkraven och övriga bestämmelser i lagen är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik. Du når oss på 0771 – 22 21 21 eller [email protected]

De formkrav som ska uppfyllas för att ett testamente framgår av ärvdabalken. Enligt denna balk måste ett testamente uppfyllda följande grundläggande villkor.

  • Testamentet ska vara upprättat av en person som fyllt 18 år. Personer som fyllt 16 år är dock behöriga att testamentera bort inkomster som de själva arbetat ihop.
  • Testamentet ska vara skriftligt.
  • Testamentet ska skrivas under av testatorn (den juridisk termen för den person som testamentet avser).
  • Testamentet ska bevittnas av två personer som ska vara på plats när testatorn undertecknar testamentet. Vittnena ska skriva under testamentet.

Förutom de grundläggande villkoren är det klokt att ha med följande i testamentet.

  • En så kallad vittnesmening. En vittnesmening är en formulering där vittnena intygar att testatorn upprättat testamentet vid fullt förstånd och vilket datum detta har skett.
  • Vittnenas personnummer.

Hur ska man förvara ett testamente?

Det finns inga tvingande krav på hur förvaring av ett testamente ska gå till. Eftersom ett testamente bara är giltigt i original är det dock mycket viktigt att det förvaras på säkert sätt. Väljer man att ha testamentet hemma är det klokt att lägga det i ett kassaskåp eller annan brandsäker anordning som ingen obehörig har tillgång till. Ett ännu säkrare alternativ är att låta en advokat- eller begravningsbyrå ta hand om testamentet. Många aktörer erbjuder förvaring av testamente mot en fast löpande kostnad.

Har du allmänna frågor kring testamente eller behöver du hjälp med att upprätta ett sådant? Tveka inte att höra av dig till Lavendla Juridik på telefonnummer 0771 – 22 21 21 eller mejla [email protected].

Bli kontaktad av våra erfarna jurister