Hem / Familjerätt / Testamente / Testamente med villkor om enskild egendom

Testamente med villkor om enskild egendom

Den som upprättar ett testamente kan bestämma att den egendom som testamenteras bort ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta innebär att egendomen inte kommer ingå vid en eventuell bodelning. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente som säkerställer att din vilja respekteras i praktiken är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik. Du når oss på 0771 – 22 21 21 eller [email protected]

I vissa situationer kan det vara väldigt betydelsefullt att egendom som ska testamenteras bort inte hamnar i händerna på någon annan än den tilltänkta mottagaren. Exempel på sådan egendom kan vara en bostad som funnits i släkten i flera generationer, aktier i ett familjeföretag, konstföremål eller annat som har ett stort känslomässigt värde för testatorn.

För att säkerställa att äganderätten till testamenterad egendom inte övergår till någon annan än den ursprungliga mottagaren kan testamentet innehålla villkor om ett egendomen ska vara enskild. Den praktiska innebörden av detta är att den testamenterade egendomen kommer att vara undantagen från en framtida bodelning. Med andra ord kommer mottagaren inte riskera att bli av med egendomen om hen skulle skilja sig eller separera. Om mottagaren avlider kommer egendomen istället ingå i dödsboet även efter en eventuell bodelning och därmed tillkomma de efterlevande i form av arv.

Bli kontaktad av våra erfarna jurister