Hem / Familjerätt / Testamente / Testamente och barn

Testamente och barn

Ett testamente ger stor frihet att bestämma vad som ska hända med ens tillgångar när man gått bort. Ett testamente får dock inte göra barn arvlösa eller inkräkta på deras laglotter. Om vill upprätta ett testamente och vara helt säker på att det är förenligt med lagens bestämmelser är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik. Du når oss på 0771 – 22 21 21 eller [email protected]

Kan man testamentera bort allt till ett av sina barn? Detta är en ganska vanlig fråga. Svaret är nej. Det finns ingen möjlighet att göra egna barn arvlösa enligt svensk rätt. Tvärtom har barn (som i ärvdabalken benämns ”bröstarvingar”) en stark ställning och lagen garanterar att bröstarvingar alltid får dela på minst hälften av en avliden förälders kvarlåtenskap. Om den avlidne föräldern var gift med bröstarvingarnas andra förälder får visserligen makan eller maken ärva först – men i slutändan ska tillgångarna alltid komma barnen till del. Om något barn skulle avlida före föräldern har förälderns barnbarn samma rättigheter.

Vid upprättande av testamente är det därför viktigt att ha barnens särskilda rättigheter i åtanke. Det är exempelvis inte möjligt att, med bindande juridisk verkan, testamentera bort samtliga tillgångar till en välgörenhetsorganisation, en idrottsförening eller en god vän. För att kontrollera att ett testamente i kolliderar med något eller flera barns lagstadgade rättigheter är det klokt att låta en jurist upprätta, eller åtminstone läsa igenom, testamentet. Genom att göra det minimeras även risken för att konflikter blossar upp efter ett dödsfall.

 

Bli kontaktad av våra erfarna jurister