Hem / Familjerätt / Testamente / Testamente och sambo

Testamente och sambo

För sambor som önskar ärva varandra är det helt avgörande att det finns ett testamente. Utan testamente sker visserligen en bodelning men den omfattar endast gemensamt införskaffad bostad och bohag. Om du lever i ett samboförhållande och vill säkerställa att din partner får ta del av din egendom om du går bort är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik.  Du når oss på 0771 – 22 21 21 eller [email protected].

Varför behöver sambor skriva testamente?

Sambor har, till skilda från gifta, ingen automatisk rätt att ärva varandra. Tvärtom är den juridiska utgångspunkten att sambor inte ärver någonting alls. I praktiken sker dock en bodelning vid dödsfall, vilket leder till att den efterlevande sambon får halva värdet av bostad och bohag som köpts inför gemensamt bruk (så kallad ”samboegendom”). Om en sambo vill att dennes partner ska få ta del av mer än samboegendomen, exempelvis pengar eller ett sommarhus, behöver dock ett testamente upprättas. Någon särskild mall behöver inte användas men det är klokt att anlita en jurist för att säkerställa att testamentet är tydligt och efterlever lagens krav.

Vad måste sambor som skriver testamente tänka på?

En mycket viktig aspekt att tänka på är att ett testamente aldrig, med bindande juridisk verkan, får inkräkta på bröstarvingars rätt till den så kallade ”laglotten”. Laglotten utgör hälften av en avliden persons kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen är de tillgångar som finns kvar i dödsboet efter en eventuell bodelning. Det är således bara möjligt att testamentera bort hälften av kvarlåtenskapen, resten måste gå till eventuella bröstarvingar. Bröstarvingarna har dock, om de så önskar, möjlighet att frivilligt avstå arv till förmån för exempelvis en efterlevande sambo.

För att undvika en situation där ett testamente kolliderar med bröstarvingars rätt till laglott är det klokt att låta en jurist utforma testamentet och kontrollera att värdet av det som testamenteras bort inte är för högt i förhållande till den förväntade kvarlåtenskapen. Att inte genomföra en sådan kontroll kan i värsta fall leda till utdragna och kostsamma, både känslomässigt och ekonomiskt, konflikter mellan de efterlevande.

Bli kontaktad av våra erfarna jurister