Får man skriva ”fuck cancer” på kistan?

När man ska ha en begravning i Svenska kyrkan och vill gå utanför det ”normala” är det kyrkoherden i varje församling som måste ge sitt godkännande. I fallet med texten ”fuck cancer” godkände inte församlingen detta i just det här fallet, så texten fick målas över. När det gäller borgerliga begravningsceremonier, som exempel, så har man större frihet att själv utforma ceremonin enligt eget tycke. Det ska även tilläggas att det eventuellt skulle kunna accepteras av andra församlingar inom Svenska kyrkan och dessutom inom andra religiösa samfund. Så svaret på frågan om man får skriva ”fuck cancer” på kistan är ja och nej. Det beror helt enkelt på vilken typ av ceremoni man har och i vilken eventuell församling man har den.

Hjälpte det här svaret dig? Ja Nej