Får man skriva ”fuck cancer” på kistan?

När man ska ha en begravning i Svenska kyrkan och vill gå utanför det “normala” är det kyrkoherden i varje församling som måste ge sitt godkännande. I fallet med texten ”fuck cancer” godkände inte församlingen detta i just det här fallet, så texten fick målas över. När det exempelvis gäller borgerliga begravningsceremonier har man större frihet att utforma ceremonin efter eget tycke. Det ska även tilläggas att “fuck cancer” eventuellt skulle kunna accepteras av andra församlingar inom Svenska kyrkan. Likaså av andra religiösa samfund. Så svaret på frågan om man får skriva ”fuck cancer” på kistan är ja och nej. Det beror helt enkelt på vilken typ av ceremoni man har och i vilken församling man har den.