Vad krävs för ett giltigt testamente?

När man ska skriva testamente har man relativt stora friheter vad gäller dess upplägg och utseende. Vissa krav kommer man dock aldrig ifrån när man vill att testamentet senare ska vinna laga kraft, med andra ord vara giltigt. Just för att testamentets giltighet kräver tydlighet och att bitarna är på plats kan det vara väldigt skönt att få hjälp av en jurist, som av Lavendlas experter på testamente och arv. Läs först vad som krävs för ett giltigt testamente och kontakta därefter gärna oss för juridisk rådgivning.

Kraven för ett giltigt testamente

Om testamentet inte uppfyller samtliga listade punkter är det juridiskt sett ogiltigt:

  • Man måste vara 18 år fyllda för att skriva testamente. Undantag kan göras för personer som är fyllda 16 år och som vill testamentera bort pengar de själva tjänat ihop.
  • Testamentet måste vara ett skriftligt dokument.
  • Testamentet måste vara undertecknat av testatorn, det vill säga av personen som det gäller.
  • Testamentet måste bevittnas av två personer. Detta ska ske när testatorn skriver under dokumentet.
  • Vittnena måste också sätta sin signatur på pappret.
  • Testamentet måste vara i original.

Bör finnas med i ett testamente

En så kallad vittnesmening är inte ett måste men är i regel bra att ha med för ett giltigt testamente. I denna intygar vittnena att testatorn är vid sina sinnens fulla bruk och noterar datumet för upprättandet av dokumentet. Dokumentets giltighet stärks ytterligare med vittnenas personnummer.

Hjälpte det här svaret dig? Ja Nej