Vem betalar begravningen?

Dödsboet betalar för sin egen begravning. Om dödsboets medel inte räcker till begravningskostnaderna så ansöker de ansvariga för dödsboet om en dödsboanmälan med bidrag hos socialtjänsten i den avlidnes hemkommun. Men skulle ansvariga för dödsboet inte sätta pengar åt sidan för begravningen från den avlidnes medel så blir personen betalningsskyldig. Samma sak om det beställs en begravning som överskrider den avlidnes hemkommuns norm för en begravning. Då blir vårdnadshavaren betalningsskyldig för överskjutande belopp.