Framtidsfullmakt – för att du förtjänar en tryggare framtid

För de allra flesta av oss känns det helt otänkbart att lägga framtiden i en okänd persons händer. Vad många inte vet är att det är just detta som kan hända – om man inte har tecknat en framtidsfullmakt. På Lavendla Juridik hjälper våra kunniga och engagerade jurister till att skriva framtidsfullmakter. Gör din framtid tryggare genom att själv bestämma vem som ska få fatta de viktiga besluten åt dig.

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakt i kraft. Sedan dess har det varit fullt möjligt att själv bestämma vem som exempelvis ska betala räkningar och sköta bankärenden åt en i framtiden. Man behöver alltså inte förlita sig på en okänd god man när man inte längre är förmögen att fatta sina egna beslut eller göra sina ”måsten”.

Det här innebär en framtidsfullmakt

Enkelt förklarat är en framtidsfullmakt ett juridiskt dokument som ger någon annan rätten att göra något i ens namn. Det är ingen rätt man vanligen tilldelar någon i första hand. Därför kan det vara en stor trygghet att veta att man valt en person man känner att man litar på.

Framtidsfullmakten kan skrivas närsomhelst. Den börjar dock enbart gälla när personen man utvalt till fullmaktshavare bedömer att tiden är inne. När är då rätt tid för en framtidsfullmakt att börja gälla? Först om man på grund fysisk eller psykisk ohälsa – exempelvis vid demens eller annan sjukdomsbild – inte längre kan sköta sina egna angelägenheter.

En framtidsfullmakt är ett alternativ till både god man och förvaltare. Den svenska lagen om framtidsfullmakt säger att fullmakten endast får gälla personliga och ekonomiska angelägenheter.

Praktiskt att välja flera fullmaktshavare

Man måste inte bara utse en fullmakthavare. Tvärtom kan man ha flera personer som detta, och då tilldela dem olika rättigheter. Kanske att man vill att dottern sköter om ekonomin medan sonen tar hand om de personliga angelägenheterna…?

Det finns en stor praktisk vinst med att utse flera fullmaktshavare i framtidsfullmakten. Man kan tilldela dem en turordning, så att om den som är huvudansvarig är bortrest eller sjuk kan nästa i ordningen tillfälligt ta över skötseln.

Krav för en giltig framtidsfullmakt

Att skriva framtidsfullmakt påminner mycket om att skriva testamente i avseendet att alla bitarna måste vara på plats för att den ska vara giltig. Vad krävs för att det juridiska dokumentet ska kunna giltigförklaras?

  • Fullmaktsgivaren måste vara minst 18 år och förmögen att sköta sina egna angelägenheter vid tillfället när dokumentet upprättas
  • Fullmakten måste vara skriftlig
  • Det måste tydligt framgå att det juridiska dokumentet är en framtidsfullmakt
  • Det måste tydligt framgå vem eller vilka som är fullmaktshavarna
  • Det måste dessutom tydligt framgå vilken eller vilka roller fullmaktshavarna ska ha, exempelvis vad personerna har rätt att göra, vem som ska göra vad och om det finns en särskild turordning bland dem
  • Övriga villkor ska tydligt specificeras i framtidsfullmakten
  • Två vittnen måste närvara vid upprättandet av framtidsfullmakten. Observera att man inte kan vara vittne till samma fullmakt man själv är fullmaktshavare till
  • Framtidsfullmakten måste alltid uppvisas i original.

Läs mer om vad som är bra att tänka på inför att man ska skriva en framtidsfullmakt – eller boka kostnadsfri juridisk rådgivning direkt hos oss. Enligt vår erfarenhet kan man aldrig vara för noggrann och tydlig vid upprättandet av juridiska dokument. Vi finns här för att hjälpa dig få alla bitarna på plats när du fattar de viktigaste besluten inför din framtid.

Kostnadsfri juridisk rådgivning om framtidsfullmakt

Osäker på hur du ska gå tillväga för att skriva en framtidsfullmakt? Lavendlas kunniga och engagerade jurister finns här för kostnadsfri juridisk rådgivning. Om du sedan skulle behöva vårt stöd när du upprättar dokumentet hjälper vi så gärna till. Varmt välkommen att boka en tid hos oss och att på så sätt göra framtiden tryggare och lite mera viss.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 0770 33 90 70
Mejladress: [email protected]

Låt Lavendlas kunniga jurister hjälpa dig skriva en framtidsfullmakt!