Hämtning av kläder m.m

Produktbeskrivning

Om du önskar att kistläggning sker i egna kläder istället för sjukhusets/vårdboendets kläder, hjälper vi dig gärna med det. Du kan då lämna in de på sjukhuset/vårdboendet, eller så hämtar vi upp dessa saker hos dig.

Nollställ